XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 7-10 września 2021 r. w Kielcach

Zespół ISE w składzie:

dr inż. Łukasz Maślikowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, dr inż. Damian Gromek, dr hab. inż. Piotr Samczyński, dr Robert Łukawski, Barbara Kozielewska, dr inż. Zbigniew Wawrzyniak, prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, dr inż. Grzegorz Kasprowicz

reprezentował gamę rodziny radarów opracowanych na WEiTI począwszy od rodziny kompaktowych urządzeń XY-SAR, poprzez radar szumowy krótkiego zasięgu SZURAD aż po system wsparcia nawigacji NavSAR.

Więcej informacji o udziale PW w targach i zaprezentowanych tam technologiach dostępnych jest na stronie https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzialy/mspo/