Dr inż. Karol Abratkiewicz został stypendystą Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

228 laureatów wybrano ze 1708 zgłoszeń. Wnioski były oceniane przez zespół doradczy metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Pod uwagę brano znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, takie jak publikacje, patenty, kierowanie projektem badawczym, staże i stypendia zagraniczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie.

Dr inż. Karol Abratkiewicz – absolwent Politechniki Gdańskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Politechniki Warszawskiej (doktorat), adiunkt w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Jego głównymi obszarami badawczymi są tematy związane z przetwarzaniem sygnałów radarowych, szczególnie czasowo-częstotliwościowe metody analizy sygnałów niestacjonarnych. Za rozprawę doktorską zatytułowaną „Methods of analysis and synthesis for radar signal using chirp rate estimation in the time-frequency domain” otrzymał m.in. Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, drugą nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Mikrofal i Technik Multimedialnych i wyróżnienie w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez firmę TRUMPF Huettinger. Jest autorem i współautorem około pięćdziesięciu publikacji naukowych i referatów publikowanych w materiałach konferencyjnych o sumarycznej punktacji ministerialnej 3120 punktów i łącznym współczynniku Impact Factor 80.353.

Serdeczne gratulacje

Kategorie: Aktualności