LPImię i nazwisko
kierownika pracy
dyplomowej
Temat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Artur GromekImplementacja alg. filtracji SAR-BM3D w technologii CUDAImplementacja w języku programowania C/C++ filtru SAR-BM3D z wykorzystaniem technologii masowego przetwarzania równoległego CUDA.Karta graficzna (NVIDIA) wspierająca CUDA. Dostępna implementacja referencyjna w języku Matlab.
2Artur GromekImplementacja algorytmu SIFT do wykrywania obiektów podobnych w obrazie SARImplementacja algorytmu skalo-niezmienniczego przekształcania cech SIFT do wykrywania obiektów podobnych w obrazie radarowym SARŚrodowisko Matlab, przykładowe obrazy radarowe typu SAR.
3Piotr SamczyńskiWieloplatformowy wskaźnik radarowyCelem pracy jest stworzenie uniwersalnego wskaźnika radarowego - działającego na platformach PC oraz platformach mobilnych (Android). Opracowany wskaźnik radarowy będzie miał dodatkowo możliwość wizualizacji danych z różnych etapów przetwarzania, takich jak: mapa Range-Doppler, Detekcja, Estymacja, Śledzenie. Opracowany wskaźnik przetestowanych zostanie na wielu platformach z wykorzystaniem zarówno danych symulowanych, jak również danych pochodzących z rzeczywistego radaru FMCW.Wykorzystywane narzędzia: C/C++, Java, Andoid NDK, Swift, OpenGL, komputer klasy PC, urządzenie mobilne palmtop lub smartphone
4Piotr SamczyńskiOpracowanie technik automatycznej lokalizacji taga dla systemu UWB - LocalinoW ramach pracy zostanie opracowany i zaimplementowany algorytm automatycznej lokalizacja taga dla systemu UWB Localino. Działanie opracowanego algorytmu zweryfikowane zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych pomiarów tagów wykorzystywanych w systemie UWB Localino.
Do realizacji pracy wykorzystany zostanie system localino dostępny w Zespole Radarowych Technik Obrazujących, ISE, PW
Wykorzystywane narzędzia: System Localino, Matlab, C/C++, Python, komputer klasy PC
5Piotr SamczyńskiPolarymetryczny Radar Pasywny z oświetlaczem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-TW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator polarymetrycznego radaru pasywnego. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję obiektów ruchomych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-T. Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR wykorzystującego dodatkowo polarymetrię do eliminacji efektu wielodrogowości. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
6Piotr SamczyńskiWykorzystanie sygnałów pochodzących z natury w projektowaniu radarów kognitywnychW ramach pracy zbadana zostanie możliwość wykorzystania sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze (sygnały emitowane przez nietoperze, delfiny, etc.) i ich zastosowania w projektowaniu radarów kognitywnych.
Celem pracy jest opracowanie technik kognitywnych dla nowoczesnych radarów śledzących różnej klasy obiekty powietrzne.
Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
7Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektów o niskim RCS. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie obiektów naziemnych.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
8Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówCelem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR i badanie możliwości implementacji kognitywności w tego typu systemach. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. Wykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
9Piotr SamczyńskiRadar Pasywny ISAR z oświetlaczem satelitarnym telewizji cyfrowej DVB-SW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator radaru pasywnego ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar). Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie ruchomych obiektów naziemnych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-S.
Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
10Piotr SamczyńskiPrzetwarzanie obrazów radarowychCelem pracy jest stworzenie i implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów radarowych mających na celu detekcję zmian (ang. change detection) charakterystycznych obszarów obserwowanych przez radar (tj. drogi, obszary zalewowe, budowa budynków, przekrój gruntu, etc.). Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
11Piotr SamczyńskiFuzja zobrazowań radarowych SAR i optycznychCelem pracy jest stworzenie oprogramowania mającego na celu stworzenie narzędzia programowego pozwalającego na fuzję zobrazowań radarowych SAR i optycznych. Opracowane algorytmy fuzji zobrazowań przetestowane zostaną na symulowanych oraz rzeczywistych danych radarowychWykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
12Piotr SamczyńskiRozpoznawanie obiektów w zobrazowaniach radarowychW ramach pracy stworzone zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów pozwalające na rozpoznawanie charakterystycznych struktur (tj. drogi, budynki, rzeki, pola uprawne, etc.) w zobrazowaniach radarowych. Poprawność implementacji algorytmów przetestowana zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych zobrazowań radarowych uzyskanych przez radary lotnicze i satelitarne. Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC
13Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję i klasyfikację małych obiektów latających z wykorzystaniem technik analizy mikro-Dopplerowskiej. Algorytmy zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem ech pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
14Konrad JędrzejewskiMobilny radar FMCW do wykrywania obiektów w otoczeniu użytkownika.Celem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie prostego mobilnego radaru FMCW służącego do wykrywania obiektów, np. samochodów, osób, przedmiotów występujących w najbliższym otoczeniu użytkownika (do kilkudziesięciu metrów). Praca obejmuje dobór komponentów (m.in. miniaturowych szyków antenowych, płytek przetwarzających dane), zaprojektowanie, oprogramowanie i uruchomienie urządzenia.Miniaturowy szyk antenowy, zestawy ewaluacyjne z przetwornikami A/C, mikrokontrolerami, układami FPGA.
15Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW do wykrywania dronów.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB i języku C algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW służącego do wykrywania dronów (obiektów UAV) oraz badania ich efektywności zarówno po względem możliwości detekcji, jak również złożoności obliczeniowej.MATLAB, Python, język C. karta graficzna GPU. Rzeczywiste sygnały z radaru FMCW do wykrywania dronów (obiektów UAV).
16Konrad JędrzejewskiAnaliza możliwości zasięgowych wraz z badaniami eksperymentalnymi projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Celem pracy jest praktyczne ustalenie możliwości zasięgowych projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. Praca obejmuje przeprowadzenie pomiarów sygnałów, które mogą być wykorzystane w systemie radiolokacji pasywnej na lotnisku w Przasnyszu oraz ich analizę pod kątem ich wykorzystania w tym systemie. Przenośny analizator widma FieldFox, moduł radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C.
17Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Celem pracy jest implementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Szyk antenowy, moduł radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C, przenośny analizator widma FieldFox.
18Konrad JędrzejewskiImplementacja algorytmów przetwarzania sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej projektowanego na potrzeby lotniska Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB i języku C algorytmów przetwarzania sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej projektowanego na potrzeby lotniska Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.MATLAB, karta graficzna GPU.
19Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnej.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania oraz badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów międzynarodowego systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnej. Praca realizowana w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. MATLAB, Python, język C. Sygnały są dostarczane przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
20Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnych.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnych oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów. MATLAB, Python, język R, język C.
21Konrad JędrzejewskiProsty system EEG-neurofeedback do monitorowania zmian w sygnale elektroencefalograficznym (EEG) pod wpływem różnych bodźców, (reklam, filmów, itp.).Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu monitorowania sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
22Konrad JędrzejewskiMultimodlany system do bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299.Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
23Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299.Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
24Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon.
25Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) oparty o układ nRF52480 z Bluetooth 5.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu nRF52480. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon.
26Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o rozwiązania Arduino,Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o płytki ewaluacyjne Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon.
27Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem STM, czujniki, elektrody.
28Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry Pi.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Raspberry Pi, czujniki, elektrody.
29Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych (np. EKG, EEG, EMG, PPG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów. MATLAB, Python, język R, język C.
30Tomasz OsuchRealizacja i oprogramowanie stanowiska do pomiaru własności polaryzacyjnych światłowodów i podzespołów światłowodowych
31Tomasz OsuchRealizacja stanowiska do nanoszenia długookresowych siatek światłowodowych
32Tomasz OsuchBadanie własności spektralnych jednowymiarowych quasi-periodycznych kryształów fotonicznych
33Tomasz OsuchOprogramowanie do modelowania światłowodowych siatek Bragga
34Tomasz OsuchRealizacja interferometrów światłowodowych do zastosowań czujnikowych
35Tomasz OsuchŚwiatłowodowy system czujnikowy w konfiguracji lasera pętlowego.
36Tomasz OsuchRealizacja czujnika światłowodowego w oparciu o światłowód specjalny.
37Alicja AnuszkiewiczSiatki Bragga w światłowodach utrzymujących polaryzację
38Alicja AnuszkiewiczBadanie fotoczułości wodorowanych włókien optycznych o różnych konstrukcjach
39Bartosz GąsowskiRóżnicowa sonda do pomiarów zakłóceń w urządzeniach elektronicznych w paśmie do 100 kHzOpracowanie koncepcji, wybór elementów, projekt układu oraz obwodu drukowanego, uruchomienie oraz pomiary prototypuoprogramowanie Altium Designer, oscyloskop cyfrowy
40Bartosz GąsowskiInterfejs do piezoelektrycznych sensorów i elementów generujących wibracje mechaniczneOpracowanie koncepcji, wybór elementów, projekt układu oraz obwodu drukowanego, uruchomienie oraz pomiary prototypu z wykorzystaniem dostępnych sensorów i aktuatorówoprogramowanie Altium Designer, oprogramowanie MATLAB lub podobne, oscyloskop cyfrowy, komputer z kartą dźwiękową
41Adam AbramowiczMiniaturowe szerokopasmowe filtry z rezonatorami dielektrycznymi TEM.Projekt elektryczny filtrów o szerokości względnej pasma 100% i 150%. Dobór rezonatorów dielektrycznych TEM. Projekt płytki drukowanej. Realizacja filtrów. Pomiary filtrów. Przygotowanie pracy inzynierskiej.Microwave Office - analiza i optymalizacja filtrów. Altium Designer- projekt płytki PCB. Wektorowy Analizator Sieci - pomiary charakterystyk filtrów. MS Office - przygotowanie pracy inżynierskiej.
42Jerzy WeremczukProjekt akcelerometru MEMS dla aplikacji IoTProjekt struktury akcelerometru MEMS w środowisku Coventor, budowa elektronicznego układu testowego
43Jerzy WeremczukUkład do zasilania węzłów IoT energią wolnodostępną (energy harvesting)Budowa modułu zasilacza / regulatora dostosowanego do współpracy z rożnymi niekonwencjonalnymi źródłami zasilania węzłów sieci czujników ( ogniwo fotowoltaiczne, generatory oparte o układy drgające, generatory piezostrykcyjne, ... )układy analogowe, przetwornice, regulatory ładowania akumulatora
44Jerzy WeremczukCzujnik wilgotności wykonany na podłożu papierowymProjekt i budowa czujnika, budowa układu do pomiaru impedancji, pomiary weryfikacyjneLabView
45Jerzy WeremczukBezzałogowa łódź do pomiarów w ochronie środowiskaBudowa bezzałogowej łodzi, nawigującej do punktów pomiarowych za pomocą odczytów z GPS. Modernizacja istniejącej konstrukcji, oparcowanie nowego oprogramowania łodzisystemy mikroprocesorowe, układy nadawczo-odbiorcze, odbiornik GPS
46Jerzy WeremczukJednostka do nawigacji inercyjnej (IMU)Projekt i budowa IMU na bazie komercyjnie dostępnych modułów. Kalibracja na stanowisku wzorcowym.
47Krzysztof KulpaBiblioteka do przetwarzania sygnałów na plaformie CUDAOpracowanie efektywnej biblioteki do przetwarzania sygnałów na platformie CUDA, implementacja algorytmów analizy spektralnej i przetwarzania korelacyjnegoKomputer PC, karta NVIDIA, MATLAB
48Krzysztof KulpaWykrywanie gestów z wykorzystaniem radaru aktywnego na szęstotliwościach THZ i sieci WiFiOpracowanie metod wykrywania gestów aza pomocą czujników aktywnych (radaru aktywnego i pasywnego opartego o sieć WiFi)Komputer PC, MATLAB, analizatory widma, głowica radarowa, acces-point
49Jan OgrodzkiKomputerowe projektowanie układów z liniami długimiUkłady z liniami długimi w SPICE, modelowanie linii, symulacja w dziedzinie czasu i częstotliwości.SPICE, MATLAB
50Wojciech ZabołotnyDydaktyczne środowisko do realizacji prostych urządzeń peryferyjnych w układach SoCUkłady "system on chip" zawierajace programowalną matrycę logiczną (FPGA) współpracującą z procesorem, stanowią dobrą platformę sprzętową, pozwalającą na realizację prostych układów wejścia/wyjścia przydatnych w nauczaniu programowania systemów wbudowanych.
Celem pracy jest stworzenie środowiska umożliwiającego łatwe projektowanie i weryfikację takich układów dla typowych platform, takich jak Cyclone V SoC firmy Intel lub Zynq firmy Xilinx
Komputer PC, płytki z układami SoC, oprogramowanie do syntezy logicznej (Qartus, Vivado), Środowiska do budowy obrazu systemu Linux (Buildroot, OpenWRT, Petalinux)
51Tomasz StareckiPłytka edukacyjna dla układów FPGA rodziny MAX10
52Tomasz StareckiProgramowalny generator sygnałów sinusoidalnych w.cz.
53Tomasz StareckiBlok wejściowy toru Y rejestratora sygnałów cyfrowych
54Tomasz StareckiDetektor sygnału fototermicznego
55Tomasz StareckiProgramowalny generator impulsów
56Tomasz StareckiGenerator sygnałów m.cz. wysokiej czystości
57Tomasz StareckiProgramowalny zasilacz stabilizowany
58Tomasz StareckiBlok syntezy sygnału sinusoidalnego w układzie FPGA
59Tomasz StareckiWąskopasmowy filtr drabinkowy 32,768 kHz
60Tomasz StareckiStopień wyjściowy generatora w.cz.