LPImię i nazwisko kierownika pracy dyplomowejTemat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Konrad JędrzejewskiSystem analizy sygnałów EEG rejestrowanych za pomocą opaski do rejestracji sygnałów EEG Muse InteraXon 2Celem pracy jest zaprojektowanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykEEG Muse InteraXon 2, smartfon
2Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania algorytmów wykrywania nieprawidłowości pracy serca (m.in. migotania przedsionków) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowegoCelem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania i przeprowadzenie badań efektywności zastosowania róznych algorytmów uczenia maszynowego pozwalających na wykrywanie i klasyfikację nieprawidłowości pracy serca na podstawie analizy sygnału EKGMatlab/Python, Język C, mobilny rejestrator sygnału EKG SiliconBeat firmy MEDEA
3Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykZestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon
4Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykZestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
5Konrad JędrzejewskiSystem do bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykZestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
6Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) oparty o układ nRF52480 z Bluetooth 5Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu nRF52480. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykZestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon
7Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o rozwiązania ArduinoCelem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o płytki ewaluacyjne Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystykZestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon
8Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowymCelem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowymZestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem STM, czujniki, elektrody
9Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry PiCelem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry PiRaspberry Pi, czujniki, elektrody
10Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznychCelem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych (np. EKG, EEG, EMG, PPG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmówMATLAB, Python, język R, język C
11Jerzy WeremczukŁącze akustyczne dla węzłów IoTBudowa układów elektronicznych łącza do wymiany informacji pomiędzy węzłami za pomocą fal dźwiękowych, testy zasiegu
12Jerzy WeremczukMiniaturowy czujnik wilgotności i temperatury z interfejsem Bluetooth
Projekt i budowa czujnika (czujnik, system mikroprocesorowy, BT) , napisanie oprogramowania do wizualizacji wyników dla systemu Android, pomiary weryfikacyjne
13Jerzy WeremczukUkład do zasilania węzłów IoT energią wolnodostępną (energy harvesting)Budowa modułu zasilacza / regulatora dostosowanego do współpracy z rożnymi niekonwencjonalnymi źródłami zasilania węzłów sieci czujników ( ogniwo fotowoltaiczne, generatory oparte o układy drgające, generatory piezostrykcyjne, ... )układy analogowe, przetwornice, regulatory ładowania akumulatora
14Jerzy WeremczukCzujnik wilgotności wykonany na podłożu papierowymProjekt i budowa czujnika, budowa układu do pomiaru impedancji, pomiary weryfikacyjneLabView
15Jerzy WeremczukJednostka do nawigacji inercyjnej (IMU)Projekt i budowa IMU na bazie komercyjnie dostępnych modułów. Kalibracja na stanowisku wzorcowym
16Krzysztof KulpaPrzetwarzanie sygnałów na platformach FPGA RF-SOCOprogramowanie platformy FPGA RF-SOC: akwizycja danych, implementacja analizy widmowej w oparciu o biblioteki FFT, komunikacji z komputerem nadrzędnymNarzędzia do programowania FPGA firmy XILINX, system uruchomieniowy RF-SOC
17Wojciech ZabołotnySystem wspomagający dla osoby starszej, powiadamiający opiekunów o zasłabnięciuŻyjemy w starzejącym się społeczeństwie, w którym starsze osoby nie chcą rezygnować z samodzielnego życia.Z drugiej strony, odpowiednio wczesne powiadomienie rodziny, lub opiekunów o zasłabnięciu, może decydować o odpowiednio szybkim udzieleniu pomocy medycznej. Celem pracy jest opracowanie systemu, któryprzy możliwie małym utrudnieniu normalnego funkcjonowania wspomaganej osoby wykrywałby potencjalnie
niebezpieczne sytuacje i generował stosowne powiadomienie
Komputer PC, płytki prototypowe z mikrokontrolerami, wybrane czujniki I moduły komunikacyjne, kompilatory skrośne, oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych