Nazwisko i ImięStopieńPokójTelefonE-mail
Adamski Tomaszdr hab. inż.  
Antoszkiewicz Krzysztofdr inż.  
Berliński Jerzymgr inż.  
Butkiewicz Bohdandr hab. inż.  
Byrski Wiesław   
Dobrowolski Januszprof. dr hab. inż.2507669
Fijałkowski Antonimgr inż.  
Fistek Elżbieta Grażynamgr inż.2557663
Gortat Grażynadr inż.  
Hejn Konraddr hab. inż.  
Janczak-Krawczyńska Barbaramgr  
Jarocka Mariamgr  
Jasiewicz Wiesławmgr inż.243 
Jędrzejewski Kazimierzdr hab. inż.2457691
Kalinowski Bogusławdr inż.  
Leśniewski Antonidr inż243 
Lewandowski Lechdr inż.  
Michalski Zdzisławmgr inż.447A5212
Misiaszek Stefandr inż.  
Płatonow Anatolijdr hab.inż.2127952
Popławska Hanna   
Ramotowski Michałmgr inż.603B7986
Szabatin Jerzyprof. dr hab. inż.4175489
Świdzińska Bożenadr inż.  
Wiatr Wojciechdr hab. inż.2517877
Zamłyński Krzysztofdr inż.  
Zaworski Wojciechmgr inż.  
Szewczyk Krzysztof