LPImię i nazwisko kierownika pracy dyplomowejtemat pracyzakres pracynarzędzia do wykonania pracy
1Artur GromekRealizacja wirtualnego przyrządu pomiarowego Wobuloskop z wykorzystaniem środowiska LabViewImplementacja programowa wirtualnego Wobuloskopu w środowisku programowania graficznego LabView z wykorzystaniem karty akwizycji NI PCIe-6321 lub karty dźwiękowejŚrodowisko LabView, karta dźwiękowa, karta rozszerzeń NI PCIe 6321.
2Artur GromekPrzetwarzanie i analiza obrazów wizyjnych na platformie uruchomieniowej TI TMS320C6748 LCDK EVMRealizacja algorytmów przetwarzania obrazów na platformie DSP.Środowisko Code Composer Studio (CCS), płyta ewaluacyjna oraz mini kamerka HD.
3Artur GromekSonar na platformie uruchomieniowej NI myRIO-1900Realizacja sonaru wykrywania obiektów / przeszkód stałych oraz ruchomych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i oprogramowania.Środowisko LabView, platforma uruchomieniowa NI myRIO-1900, głośnik, mikrofon.
4Piotr SamczyńskiImplementacja algorytmów SAR/ISAR czasu rzeczywistegoCelem pracy jest implementacja na wybranej platformie sprzętowej (np. procesor sygnałowy, karta graficzna wykonana w technologii CUDA) algorytmów SAR/ISAR (ang. Synthetic Aperture Radar / Inverse Synthetic Aperture Radar) pracujących w czasie rzeczywistym. Opracowane oprogramowanie przetestowane zostanie pod względem niezawodnościowym z wykorzystaniem danych symulowanych i danych pochodzących z rejestracji rzeczywistych radarów SAR/ISARWykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
5Piotr SamczyńskiImplementacja algorytmów GMTI czasu rzeczywistegoCelem pracy jest implementacja na wybranej platformie sprzętowej (np. procesor sygnałowy, karta graficzna wykonana w technologii CUDA) algorytmów GMTI (ang. Ground Moving Target Indication) pracujących w czasie rzeczywistym. Opracowane oprogramowanie przetestowane zostanie pod względem niezawodnościowym z wykorzystaniem danych symulowanych i danych pochodzących z rejestracji rzeczywistych radarów pracujących w trybie GMTI.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
6Piotr SamczyńskiRealizacja pasywnego radaru SARCelem pracy jest opracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów dla pasywnego radaru zobrazowania SAR (ang. Synthetic Aperture Radar). Poprawność implementacji algorytmów zweryfikowana zostanie z wykorzystaniem sygnałów symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych przez dostępny w Instytucie Systemów Elektronicznych specjalizowany sprzęt pomiarowyWykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++,komputer klasy PC
7Piotr SamczyńskiAlgorytmy estymacji parametrów impulsowych sygnałów radarowychCelem pracy jest opracowanie algorytmów estymacji parametrów sygnałów radarowych (tj. czas trwania impulsu, pasmo sygnału, okres powtarzania, faza odbieranego sygnału, etc.). Poprawność implementacji algorytmów zweryfikowana zostanie z wykorzystaniem sygnałów symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów radarowych zarejestrowanych przez dostępny w Instytucie Systemów Elektronicznych specjalizowany sprzęt pomiarowyWykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
8Piotr SamczyńskiAnaliza i klasyfikacja sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturzeCelem pracy jest przegląd, analiza i klasyfikacja sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze przez np. zwierzęta tj. nietoperze, delfiny i porównanie ich właściwości do sygnałów aktualnie wykorzystywanych w radarach. W ramach pracy opracowane zostaną algorytmy do analizy czasowo-częstotliwościowej i klasyfikacji sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturzeWykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
9Piotr SamczyńskiPolarymetryczny Radar Pasywny z oświetlaczem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-TW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator polarymetrycznego radaru pasywnego. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję obiektów ruchomych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-T. Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR wykorzystującego dodatkowo polarymetrię do eliminacji efektu wielodrogowości. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
10Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówCelem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR i badanie możliwości implementacji kognitywności w tego typu systemach. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. Wykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
11Piotr SamczyńskiRadar Pasywny ISAR z oświetlaczem satelitarnym telewizji cyfrowej DVB-SW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator radaru pasywnego ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar). Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie ruchomych obiektów naziemnych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-S.
Celem pracy jest opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
12Piotr SamczyńskiPrzetwarzanie obrazów radarowychCelem pracy jest stworzenie i implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów radarowych mających na celu detekcję zmian (ang. change detection) charakterystycznych obszarów obserwowanych przez radar (tj. drogi, obszary zalewowe, budowa budynków, przekrój gruntu, etc.). Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
13Piotr SamczyńskiFuzja zobrazowań radarowych SAR i optycznychCelem pracy jest stworzenie oprogramowania mającego na celu stworzenie narzędzia programowego pozwalającego na fuzję zobrazowań radarowych SAR i optycznych. Opracowane algorytmy fuzji zobrazowań przetestowane zostaną na symulowanych oraz rzeczywistych danych radarowychWykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
14Piotr SamczyńskiRozpoznawanie obiektów w zobrazowaniach radarowychW ramach pracy stworzone zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów pozwalające na rozpoznawanie charakterystycznych struktur (tj. drogi, budynki, rzeki, pola uprawne, etc.) w zobrazowaniach radarowych. Poprawność implementacji algorytmów przetestowana zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych zobrazowań radarowych uzyskanych przez radary lotnicze i satelitarne. Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC
15Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję i klasyfikację małych obiektów latających z wykorzystaniem technik analizy mikro-Dopplerowskiej. Algorytmy zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem ech pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
16Konrad JędrzejewskiAnaliza możliwości zasięgowych wraz z badaniami eksperymentalnymi projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Celem pracy jest praktyczne ustalenie możliwości zasięgowych projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. Praca obejmuje przeprowadzenie pomiarów sygnałów, które mogą być wykorzystane w systemie radiolokacji pasywnej na lotnisku w Przasnyszu oraz ich analizę pod kątem ich wykorzystania w tym systemie. Przenośny analizator widma FieldFox, moduł radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C.
17Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Celem pracy jest implementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Szyk antenowy, moduł radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C, przenośny analizator widma FieldFox.
18Adam AbramowiczMiniaturowe sprzęgacze kierunkowe z transformacją impedancjiProjekt elektryczny sprzęgaczy kierunkowych na zakres częstotliwości w paśmie VHF. Dobór linii transmisyjnych i elementów sprzęgających. Projekt płytki drukowanej. Realizacja sprzęgaczy. Pomiary sprzęgaczy. Przygotowanie pracy inzynierskiej.Microwave Office - analiza i optymalizacja sprzęgaczy. Altium Designer- projekt płytki PCB. Wektorowy Analizator Sieci - pomiary charakterystyk sprzęgaczy. MS Office - przygotowanie pracy inżynierskiej.
19Jerzy WeremczukUkład do zasilania węzłów IoT energią wolnodostępną (energy harvesting)Budowa modułu zasilacza / regulatora dostosowanego do współpracy z rożnymi niekonwencjonalnymi źródłami zasilania węzłów sieci czujników ( ogniwo fotowoltaiczne, generatory oparte o układy drgające, generatory piezostrykcyjne, ... )układy analogowe, przetwornice, regulatory ładowania akumulatora
20Jerzy WeremczukCzujnik wilgotności wykonany na podłożu papierowymProjekt i budowa czujnika, budowa układu do pomiaru impedancji, pomiary weryfikacyjneLabView
21Jerzy WeremczukBezzałogowa łódź do pomiarów w ochronie środowiskaBudowa bezzałogowej łodzi, nawigującej do punktów pomiarowych za pomocą odczytów z GPS. Modernizacja istniejącej konstrukcji, oparcowanie nowego oprogramowania łodzisystemy mikroprocesorowe, układy nadawczo-odbiorcze, odbiornik GPS
22Jerzy WeremczukJednostka do nawigacji inercyjnej (IMU)Projekt i budowa IMU na bazie komercyjnie dostępnych modułów. Kalibracja na stanowisku wzorcowym.
23Krzysztof KulpaDemonstrator radaru pasywnego na platformie RF-SOCWykonanie demonstratora radaru pasywnego na platformie RF-SOC, testy OFF-LINEKomputer PC, MATLAB, Narzędzia do programowania FPGA firmy XILINX, system uruchomieniowy RF-SOC
24Krzysztof KulpaWykrywanie gestów z wykorzystaniem radaru aktywnego na szęstotliwościach THZ i sieci WiFiOpracowanie metod wykrywania gestów aza pomocą czujników aktywnych (radaru aktywnego i pasywnego opartego o sieć WiFi)Komputer PC, MATLAB, analizatory widma, głowica radarowa, acces-point
25Krzysztof KulpaIdentyfikacja obiektów w obrazach mikrofalowychAnaliza metod identyfikacji charakterystycznych cech sygnałów, tworzenie zobrazowań, porównanie z modelami 3D, uczenie sieci neuronowychKomputer PC, MATLAB, analizatory widma, rejestratory sygnałów komercyjnych i radarowych
26Wojciech ZabołotnyRealizacja muzycznego procesora dźwięku w układzie Soc/FPGA z wykorzystaniem syntezy wysokopoziomowejUkłady "system on chip" zawierające programowalną matryce logiczną (FPGA) i procesor, pozwalają na realizację złożonych algorytmów wykonywanych częściowo przez program komputerowy, a częściowo przez dedykowany system cyfrowy, realizowany w układzie programowalnym. Może to być szczególnie przydatne w przypadku złożonego cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Celem pracy jest stworzenie muzycznego procesora dźwięku, w którym algorytmy przetwarzania dźwięku zostaną zapisane i przetestowane w postaci programu w języku C, a następnie częściowo przeniesione do układu programowalnego z wykorzystaniem narzędzi do syntezy wysokopoziomowej. Procesor powinien także współpracować z typowymi przetwornikami A/C i C/A oraz protokołami sterowania systemami muzycznymi i transmisji dźwięku muzycznego przez sieć.Komputer PC, płytki z układami SoC, oprogramowanie do syntezy logicznej (Qartus, Vivado), Środowiska do budowy obrazu systemu Linux (Buildroot, OpenWRT, Petalinux)