Zakłady

Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

tel. 7476, email: marek.nalecz@pw.edu.pl

Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów – dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni

Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji – dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski, prof. uczelni

Pracownia Technik Radiolokacyjnych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

 • Zespół Przetwarzania Sygnałów Radiolokacyjnych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
 • Zespół Radarowych Technik Obrazujących – dr. hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni
 • Zespół Optymalizacji Zasobów Radarowych i Fuzji Danych – dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. uczelni
 • Zespół Radiolokacji Pasywnej – prof. dr hab. inż. Mateusz Malanowski

Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Tomasz Osuch, prof. uczelni

tel. 7741, email: tomasz.osuch@pw.edu.pl

 • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych – prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak
 • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych – dr hab. inż. Jerzy Weremczuk
 • Zespół Pomiarów i Eksploracji Sygnałów Biomedycznych – dr inż. Zbigniew Wawrzyniak
 • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych – dr hab. inż. Tomasz Osuch, prof. uczelni

Zakład Układów i Systemów Elektronicznych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Wojciech Zabołotny, prof. uczelni

tel. 7717, email: wojciech.zabolotny@pw.edu.pl

 • Zespół Analogowych Układów Elektronicznych – dr hab. inż. Piotr Z.Wieczorek, prof. uczelni
 • Zespół Systemów Biocybernetycznych i Akwizycji Danych – dr hab. inż. Wojciech Zabołotny, prof. uczelni
 • Zespół Techniki Impulsowej i Fotoakustycznej  – prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki
 • Zespół Systemów Cyfrowych i Przetwarzania Sygnałów – dr inż. Krzysztof Gołofit

Zakład Układów i Aparatury Mikrofalowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni

tel. 7710, email: adam.abramowicz@pw.edu.pl

 • Zespół Projektowania Systemów Wielkiej Częstotliwości – dr hab. inż. Krzysztof Czuba, prof. uczelni
 • Zespół Metrologii Wielkiej Częstotliwości – dr hab. inż. Arkadiusz Lewandowski