LPImię i nazwisko kierownika pracy dyplomowejTemat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Marcin BączykImplementacja technik śledzenia promieni (ray tracing) na potrzeby symulacji sceny radiolokacyjnejOpracowanie mechanizmu reprezentacji poszczególnych obiektów sceny.
Implementacja technik wyznaczania widocznych fragmentów poszczególnych obiektów przy pomocy śledzenia promieni.
Opcjonalnie: Wykorzystanie najnowszych kart graficznych z rodziny NVIDIA z natywnym wsparciem dla śledzenia promieni.
Matlab / C++
Karta graficzna (NVIDIA Ampere) wspierająca CUDA
2Marcin BączykStatycznie typowana, obiektowa biblioteka do algebry liniowej natywnie wspierająca obliczenia na CPU/GPUImplementacja w języku C++ biblioteki do podstawowych obliczeń na macierzach oraz tablicach.
Wykorzystanie nowego standardu C++20.
Umożliwienie wykonania obliczeń bez względu na to gdzie znajduje się zaalokowana pamięć.
Karta graficzna (NVIDIA) wspierająca CUDA.
Matlab / C++
3Artur GromekRealizacja wirtualnego przyrządu pomiarowego Wobuloskop z wykorzystaniem środowiska LabViewImplementacja programowa wirtualnego Wobuloskopu w środowisku programowania graficznego LabView z wykorzystaniem karty akwizycji NI PCIe-6321 lub karty dźwiękowej.Środowisko LabView, karta dźwiękowa, karta rozszerzeń NI PCIe 6321
4Artur GromekPrzetwarzanie i analiza obrazów wizyjnych na platformie uruchomieniowej TI TMS320C6748 LCDK EVMRealizacja algorytmów przetwarzania obrazów na platformie DSP.Środowisko Code Composer Studio (CCS), płyta ewaluacyjna oraz mini kamerka HD
5Artur GromekSonar na platformie uruchomieniowej NI myRIO-1900Realizacja sonaru wykrywania obiektów / przeszkód stałych oraz ruchomych z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i oprogramowania.Środowisko LabView, platforma uruchomieniowa NI myRIO-1900, głośnik, mikrofon
6Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem pomiaru pojemnościProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze pojemności próbki gleby na dwóch częstotliwościach. Do pomiaru pojemności wykorzystane zostaną scalone układy analizy impedancji AD8302/AD5941 firmy Analog Devices. Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
7Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem radaru UWBProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze czasu propagacji impulsu z wykorzystaniem scalonego radaru DWM1000 firmy Decawave. Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
8Marek RupniewskiSzyk mikrofonowy z węzłami połączonymi za pomocą magistrali A2BZaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie działania szyku mikrofonowego, którego węzły (mikrofony) połączone są za pomocą magistrali A2B (Analog Devices).Altium Designer, A2B, PDM
9Piotr SamczyńskiImplementacja algorytmów SAR/ISAR czasu rzeczywistegoImplementacja na wybranej platformie sprzętowej (np. procesor sygnałowy, karta graficzna wykonana w technologii CUDA) algorytmów SAR/ISAR (ang. Synthetic Aperture Radar / Inverse Synthetic Aperture Radar) pracujących w czasie rzeczywistym. Opracowane oprogramowanie przetestowane zostanie pod względem niezawodnościowym z wykorzystaniem danych symulowanych i danych pochodzących z rejestracji rzeczywistych radarów SAR/ISAR.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
10Piotr SamczyńskiImplementacja algorytmów GMTI czasu rzeczywistegoImplementacja na wybranej platformie sprzętowej (np. procesor sygnałowy, karta graficzna wykonana w technologii CUDA) algorytmów GMTI (ang. Ground Moving Target Indication) pracujących w czasie rzeczywistym. Opracowane oprogramowanie przetestowane zostanie pod względem niezawodnościowym z wykorzystaniem danych symulowanych i danych pochodzących z rejestracji rzeczywistych radarów pracujących w trybie GMTI.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
11Piotr SamczyńskiRealizacja pasywnego radaru SAROpracowanie algorytmów przetwarzania sygnałów dla pasywnego radaru zobrazowania SAR (ang. Synthetic Aperture Radar). Poprawność implementacji algorytmów zweryfikowana zostanie z wykorzystaniem sygnałów symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów zarejestrowanych przez dostępny w Instytucie Systemów Elektronicznych specjalizowany sprzęt pomiarowy.Wykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++,komputer klasy PC
12Piotr SamczyńskiAlgorytmy estymacji parametrów impulsowych sygnałów radarowychOpracowanie algorytmów estymacji parametrów sygnałów radarowych (tj. czas trwania impulsu, pasmo sygnału, okres powtarzania, faza odbieranego sygnału, etc.). Poprawność implementacji algorytmów zweryfikowana zostanie z wykorzystaniem sygnałów symulowanych oraz rzeczywistych sygnałów radarowych zarejestrowanych przez dostępny w Instytucie Systemów Elektronicznych specjalizowany sprzęt pomiarowy.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
13Piotr SamczyńskiAnaliza i klasyfikacja sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturzePrzegląd, analiza i klasyfikacja sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze przez np. zwierzęta tj. nietoperze, delfiny i porównanie ich właściwości do sygnałów aktualnie wykorzystywanych w radarach. W ramach pracy opracowane zostaną algorytmy do analizy czasowo-częstotliwościowej i klasyfikacji sygnałów echolokacyjnych wykorzystywanych w naturze.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
14Piotr SamczyńskiPolarymetryczny Radar Pasywny z oświetlaczem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-TW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator polarymetrycznego radaru pasywnego. Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję obiektów ruchomych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-T. Opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR wykorzystującego dodatkowo polarymetrię do eliminacji efektu wielodrogowości. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
15Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówOpracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR i badanie możliwości implementacji kognitywności w tego typu systemach. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
16Piotr SamczyńskiRadar Pasywny ISAR z oświetlaczem satelitarnym telewizji cyfrowej DVB-SW ramach pracy opracowany zostanie demonstrator radaru pasywnego ISAR (Inverse Synthetic Aperture Radar). Demonstrator zbudowany zostanie w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. W ramach pracy opracowane zostaną również algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na obrazowanie ruchomych obiektów naziemnych z wykorzystaniem oświetlaczy nadajników telewizji cyfrowej DVB-S.
Opracowanie i przetestowanie z wykorzystaniem rzeczywistych nagranych danych demonstratora radaru opartego na architekturze SDR. Jako platforma SDR do realizacji pracy wykorzystane zostanie jedna z platform USRP (N2x0, B210 lub X310) lub NI VSA dostępny w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.
Wykorzystywane narzędzia: RTL-SDR Dongle, NI USRP (N2x0, B210 lub X310), NI VSA, GNU Radio, Matlab, C/C++, LabVIEW, LabVIEW FPGA, komputer klasy PC
17Piotr SamczyńskiPrzetwarzanie obrazów radarowychStworzenie i implementacja algorytmów cyfrowego przetwarzania obrazów radarowych mających na celu detekcję zmian (ang. change detection) charakterystycznych obszarów obserwowanych przez radar (tj. drogi, obszary zalewowe, budowa budynków, przekrój gruntu, etc.).Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
18Piotr SamczyńskiFuzja zobrazowań radarowych SAR i optycznychStworzenie oprogramowania mającego na celu stworzenie narzędzia programowego pozwalającego na fuzję zobrazowań radarowych SAR i optycznych. Opracowane algorytmy fuzji zobrazowań przetestowane zostaną na symulowanych oraz rzeczywistych danych radarowych.Wykorzystywane narzędzia: komputer klasy PC, Matlab, C/C++
19Piotr SamczyńskiRozpoznawanie obiektów w zobrazowaniach radarowychW ramach pracy stworzone zostaną algorytmy cyfrowego przetwarzania obrazów pozwalające na rozpoznawanie charakterystycznych struktur (tj. drogi, budynki, rzeki, pola uprawne, etc.) w zobrazowaniach radarowych. Poprawność implementacji algorytmów przetestowana zostanie z wykorzystaniem rzeczywistych zobrazowań radarowych uzyskanych przez radary lotnicze i satelitarne.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC
20Piotr SamczyńskiImplementacja kognitywnego radaru FMCW przeznaczonego do detekcji i lokalizacji niewielkich wysokomanewrowych obiektówW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na detekcję i klasyfikację małych obiektów latających z wykorzystaniem technik analizy mikro-Dopplerowskiej. Algorytmy zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem ech pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Radar FMCW oparty na architekturze SDR, Matlab, C/C++, komputer klasy PC
21Piotr SamczyńskiMetody klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem w oparciu o analize uDopplerowskąW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalajaee na klasyfikację wybranych cech obiektów ruchomych, jak np. chód człowieka, bieg, jazda rowerzysty, itp. z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów w oparciu o analize map radarowych uDopplera obiketu.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
22Piotr SamczyńskiMetody przetwarzania sygnałow z wykorzystaniem techniki zobrazowań radarowy ISARW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na tworzenie zobrazowań 2D z wykorzystaniem techniki radaru z odwróconą syntetyczną aperturą ISAR (ang. Inverse Synthetic Apreture Radar). Opracowane algorytmy zaimplementowane zostaną w środowisku Matlab i zweryfikowane zostaną z wykorzystaniem symulacji wykonanych przez dyplomanta jak również z rejestracji rzeczywistych ech radarowych pochodzących od różnych rodzajów obiektów zarejestrowanych przez dyplomanta z wykorzystaniem radaru FMCW dostępnego w Zespole Radarowych Technik Obrazujących, ISE, PW.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
23Piotr SamczyńskiMetody analizy czasowo-czestotliwościowej sygnatur uDopplera sygnałów radarowychW ramach pracy opracowane i porównane zostaną wybrane algorytmy przetwarzania sygnałów dedykowane do analizy czasoso-częstotliwościowej uDopplera sygnałów radarowych, takie jak spktorgram, koncentracja spektrogramu i inne. Algorytmy przetestowane zostaną na danych symulowanych, jak również na danych pochodzacych z rejestracji rzeczywistych celem wybrania efektywnych metod określenia parametrów obiektów, jak np. szybkość chodu człowieka, czestotliwośc obrotu łopat wirnika helikoptera itp.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
24Piotr SamczyńskiRadar Pasywny z oświetlaczem sieci satelitarnej STARLINKW ramach pracy przeprowadzone zostaną szczegółowe studia literaturowe na temat możliwych do wykorzystania nowych oświetlaczy satelitarnych takich jak m.in. STARLINK na potrzeby radiolokacji pasywnej wraz z analizą potencjału możliwych do uzyskania zasiegów dla tego typu technologii. W ramach pracy dyplomowej przeprowadzone zostaną symulacje oraz odbiornik RF wybranego sygnału oświetlacza satelitarnego w oparciu o komponenty mikrofalowe oraz platformy cyfrowe dostępne w Pracowni Technik Radiolokacyjnych, ISE, PW. Zarejestrowany sygnał z wykorzystaniem odbiornika RF przebadany zostanie pod katem wykorzystania go na potrzeby radiolokacji pasywnej.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, odbiornik RF oparty na architekturze SDR
25Piotr SamczyńskiMetody przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem technik steganograficznych stosowanych w systemach audioW ramach pracy przeprowadzone zostaną badania współczesnie stosowanych metod przetwarzania sygnałów wykorzystywanych do zastosowań steganograficznych audio. Wybrane algorytmy zostaną zaimplementowane, przebadane i porównane w systemie obliczeniowym Matlab lub/i C++ lub/i z wykorzystaniem wybranej platformy przetwarzania sygnałów audio czasu rzeczywistego takich jakmikrokontrolery STM32, DSP, CPU, czy GPU.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, Wybrtana platforma obliczeniowa: STM32, DSP, CPU lub GPU
26Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnejImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania oraz badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów pochodzących z radioteleskopów międzynarodowego systemu LOFAR w kontekście jego wykorzystania w radiolokacji pasywnej. Praca realizowana w ramach współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.MATLAB, Python, język C. Sygnały są dostarczane przez pracowników Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
27Konrad JędrzejewskiMobilny radar FMCW do wykrywania obiektów w otoczeniu użytkownikaCelem pracy jest zaprojektowanie i uruchomienie prostego mobilnego radaru FMCW służącego do wykrywania obiektów, np. samochodów, osób, przedmiotów występujących w najbliższym otoczeniu użytkownika (do kilkudziesięciu metrów). Praca obejmuje dobór komponentów (m.in. miniaturowych szyków antenowych, płytek przetwarzających dane), zaprojektowanie, oprogramowanie i uruchomienie urządzenia.Miniaturowy szyk antenowy, zestawy ewaluacyjne z przetwornikami A/C, mikrokontrolerami, układami FPGA
28Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania efektywności algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW do wykrywania dronówImplementacja w środowisku MATLAB i języku C algorytmów przetwarzania sygnałów dla radaru FMCW służącego do wykrywania dronów (obiektów UAV) oraz badania ich efektywności zarówno po względem możliwości detekcji, jak również złożoności obliczeniowej.MATLAB, Python, język C. karta graficzna GPU. Rzeczywiste sygnały z radaru FMCW do wykrywania dronów (obiektów UAV)
29Konrad JędrzejewskiAnaliza możliwości zasięgowych wraz z badaniami eksperymentalnymi projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuPraktyczne ustalenie możliwości zasięgowych projektowanego systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu. Praca obejmuje przeprowadzenie pomiarów sygnałów, które mogą być wykorzystane w systemie radiolokacji pasywnej na lotnisku w Przasnyszu oraz ich analizę pod kątem ich wykorzystania w tym systemie.Przenośny analizator widma FieldFox, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C
30Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuImplementacja i badania eksperymentalne podsystemu akwizycji sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Szyk antenowy, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio, język C, przenośny analizator widma FieldFox
31Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania algorytmów przetwarzania sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w PrzasnyszuImplementacja i badania algorytmów przetwarzania sygnałów sygnałów dla systemu radiolokacji pasywnej na lotnisku Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.Matlab, język C, szyk antenowy, platforma radia programowalnego USRP, GNU Radio
32Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnychImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego stosowanych w analizie sygnałów radiolokacyjnych oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.MATLAB, Python, język R, język C
33Adam AbramowiczMiniaturowe sprzęgacze kierunkowe z transformacją impedancjiProjekt elektryczny sprzęgaczy kierunkowych na zakres częstotliwości w paśmie VHF. Dobór linii transmisyjnych i elementów sprzęgających. Projekt płytki drukowanej. Realizacja sprzęgaczy. Pomiary sprzęgaczy.Microwave Office - analiza i optymalizacja sprzęgaczy. Altium Designer- projekt płytki PCB. Wektorowy Analizator Sieci - pomiary charakterystyk sprzęgaczy. MS Office - przygotowanie pracy inżynierskiej
34Adam AbramowiczMetoda pomiaru parametrów dielektryków w wielowarstwowym falowodzie prostokątnymStworzenie układu pomiarowego dielektryków w postaci płytek o różnej grubości. Praca obejmuje analizę i projekt układu pomiarowego, pomiary charakterystyk transmisji i odbicia układu pomiarowego z mierzonymi płytkami w funkcji częstotliwości, wyznaczenie parametrów mierzonych płytek, porównanie rezultatów z danymi katalogowymi i innymi metodami.programy do analizy układów falowodowych m.in.
HFSS, narzędzia CAD, Wektorowy Analizator Sieci, Word/Tex
35Krzysztof KulpaDemonstrator radaru pasywnego na platformie RF-SOCWykonanie demonstratora radaru pasywnego na platformie RF-SOC, testy OFF-LINE.Komputer PC, MATLAB, Narzędzia do programowania FPGA firmy XILINX, system uruchomieniowy RF-SOC
36Krzysztof KulpaWykrywanie gestów z wykorzystaniem radaru aktywnego na szęstotliwościach THZ i sieci WiFiOpracowanie metod wykrywania gestów aza pomocą czujników aktywnych (radaru aktywnego i pasywnego opartego o sieć WiFi).Komputer PC, MATLAB, analizatory widma, głowica radarowa, acces-point
37Krzysztof KulpaIdentyfikacja obiektów w obrazach mikrofalowychAnaliza metod identyfikacji charakterystycznych cech sygnałów, tworzenie zobrazowań, porównanie z modelami 3D, uczenie sieci neuronowych.Komputer PC, MATLAB, analizatory widma, rejestratory sygnałów komercyjnych i radarowych
38Krzysztof KulpaAplikacja mobilna do wizualizacji danych radarowychAnaliza efektywnych metod wizualizacji danych radarowych, implementacja na platformie mobilnej.Komputer PC, MATLAB, modele radarów, oprogramowanie do tworzenia aplikacji mobilnych
39Krzysztof KulpaAnaliza sygnałów w sieciach 5GAnaliza efektywnych metod analiz sygnałów i ich rekonstrukcji w sieciach 5G, modelowanie sygnałów, wykrywanie cech sygnałów, dekodowanie sygnałów, wykorzystanie informacji dostępnych publicznie w sieciach 5 G.Komputer PC, MATLAB, analizator widma, rejestrator sygałów
40Wojciech ZabołotnyRealizacja muzycznego procesora dźwięku w układzie Soc/FPGA z wykorzystaniem syntezy wysokopoziomowejUkłady "system on chip" zawierające programowalną matryce logiczną (FPGA) i procesor, pozwalają na realizację złożonych algorytmów wykonywanych częściowo przez program komputerowy, a częściowo przez dedykowany system cyfrowy, realizowany w układzie programowalnym. Może to być szczególnie przydatne w przypadku złożonego cyfrowego przetwarzania sygnałów dźwiękowych. Stworzenie muzycznego procesora dźwięku, w którym algorytmy przetwarzania dźwięku zostaną zapisane i przetestowane w postaci programu w języku C, a następnie częściowo przeniesione do układu programowalnego z wykorzystaniem narzędzi do syntezy wysokopoziomowej. Procesor powinien także współpracować z typowymi przetwornikami A/C i C/A oraz protokołami sterowania systemami muzycznymi i transmisji dźwięku muzycznego przez sieć.Komputer PC, płytki z układami SoC, oprogramowanie do syntezy logicznej (Qartus, Vivado), Środowiska do budowy obrazu systemu Linux (Buildroot, OpenWRT, Petalinux)
41Mateusz MalanowskiRealizacja przetwarzania sygnałów radiolokacyjnych w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem w MatlabieW ramach pracy należy zaimplementować radarowe przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych w środowisku Matlab. Oprogramowanie powinno być napisane w taki sposób, aby działało w czasie rzeczywistym.Komputer PC, Matlab
42Mateusz MalanowskiRealizacja szyku antenowego do radaru pasywnego z estymacją kierunku przyjściaWykorzystanie wielokanałowego radia programowalnego (np. USRP) do realizacji szyku antenowego umożliwiającego estymację kierunku przyjścia sygnałów.Komputer PC, Matlab, radio programowalne (np. USRP)