Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Krzysztof Czuba, prof. uczelni
pok. 217
tel. 22-234-5112, 22-234-7744
e-mail:
Zastępca Dyrektora ds. Nauczania

dr hab. inż. Piotr Z.Wieczorek, prof. uczelni
pok. 220
tel. 22-234-1396, 22-234-7730, 22-234 7336
e-mail:
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. uczelni
pok. 221
tel. 22-234-1397, 22-234-5110
e-mail: