DoktorantPromotorTytuł rozprawyData
mgr inż. Dominik Sikoradr hab.inż.Krzysztof CzubaPrecise Phase Drift Stabilization in RF Phase Reference Distribution Systems of Particle Accelerators25.06.2024
mgr inż. Piotr Krysikprof.dr hab.inż. Piotr SamczyńskiTechniki wykrywania i obrazowania obiektów ruchomych z zastosowaniem radiolokacji pasywnej wykorzystującej sygnał radiowy telefonii mobilnej GSM09.01.2024
mgr inż. Maciej Grzegrzółkadr hab.inż.Krzysztof CzubaHardware Simulator Based on a Behavioral Model of a Superconducting Accelerating Module used in the European Spallation Source12.12.2023
mgr inż. Karol Klincewiczprof.dr hab.inż. Piotr SamczyńskiMethods of single-frequency network transmitters localisation and time desynchronisation estimation applied to passive radiolocation12.12.2023
mgr inż. Renata Plucińskadr hab.inż.Konrad JędrzejewskiWeryfikacja tożsamości osób na podstawie analizy widma sygnału EEG i jego podpasm z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego12.12.2023
mgr inż. Szymon Buśdr hab.inż.Konrad JędrzejewskiZastosowanie statystyk opartych na różnicach między kolejnymi odstępami RR w detekcji migotania przedsionków z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego21.11.2023
mgr inż. Jędrzej Drozdowiczprof.dr hab.inż. Piotr SamczyńskiSingle Channel 3D Synthetic Aperture Radar with Platform Trajectory Tuning21.11.2023
mgr inż. Maciej Urbańskidr hab.inż.Krzysztof CzubaDevelopment of Phase Reference Distribution Systems of Linear Particle Accelerators with Femtosecond Stability10.10.2023
mgr inż. Mateusz Żbikdr hab.inż.Wojciech WiatrOptymalizacja połączeń fotodiod HgCdTe z torem wzmacniania modułu detekcyjnego promieniowania podczerwonego22.11.2022
mgr inż. Piotr Kolasińskiprof.dr hab.inż. Krzysztof PoźniakSzybka akwizycja szeregowa miękkiego promieniowania X z detektora GEM w diagnostyce transportu zanieczyszczeń plazmy tokamakowej dla demonstratora elektrowni termojądrowej ITER22.11.2022
mgr inż. Karol Abratkiewiczprof.dr hab.inż. Piotr SamczyńskiMetody analizy i syntezy sygnałów radarowych z wykorzystaniem estymatorów przyspieszenia fazy chwilowej w dziedzinie czas-częstotliwość (Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time-frequency domain)22.11.2022
mgr inż. Bartosz Dzikowskidr hab.inż. Jerzy WeremczukSystem pomiarowy do analizy ruchu kamienia curlingowego20.09.2022
mgr inż. Marcin K.Bączykprof.dr hab.inż. Krzysztof KulpaRadar pasywny z odwrotną syntetyczną aperturą14.12.2021
mgr inż. Arkadiusz Gołaszewskidr hab.inż.Adam AbramowiczProjektowanie oraz realizacja sprzęgaczy o dużej kierunkowości23.11.2021
mgr inż. Krzysztof Radeckiprof.dr hab.inż. Piotr SamczyńskiSzybki algortm projekcji wstecznej oparty na współrzędnych barycentrycznych do zastosowań w aktywnych i pasywnych zobrazowaniach radarowych SAR16.02.2021
mgr inż. Mateusz Żukocińskidr hab.inż.Adam AbramowiczMetoda projektowania filtrów szerokopasmowych z rezonatorami sprzężonymi bezpośrednio03.03.2020
mgr inż. Artur Gromekdr hab. inż. Jacek MisiurewiczNiekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych24.09.2019
mgr inż. Damian Gromekprof.dr hab.inż. Krzysztof KulpaWykorzystanie emisji cyfrowych jako źródła oświetlenia dla pasywnego radaru z syntetyczną aperturą24.09.2019
mgr inż. Ievgen Zaitsevdr hab. inż. Anatolij PłatonowMetodyka projektowania i pomiaru charakterystyk systemów z kanałem zwrotnym przesyłających sygnały z graniczną efektywnością bez kodowania (Methodology of design and measurement of the characteristics of systems with the feedback channel transmitting signals with limit efficiency without coding)26.03.2019
mgr inż. Krzysztof Sielewiczprof.dr hab.inż. Krzysztof PoźniakMetody zwiększania odporności radiacyjnej dla wewnętrznego systemu śladowego opartego na układach FPGA w eksperymencie ALICE (Mitigation methods increasing radiatio hardness of the FPGA-based readout of the ALICE inner tracking system)27.11.2018
mgr inż. Rafał Krawczykprof.dr hab.inż. Ryszard RomaniukOpracowanie systemu do szybkiego przetwarzania danych w procesie diagnostyki zanieczyszczeń plazmy w Tokamaku (HPC/HTC Based Low-Latency Data Processing for Impurities in Tokamak Plasma Diagnostics)27.11.2018
mgr inż. Łukasz Butkowskiprof.dr hab.inż. Jerzy SzabatinProtection and measurement system for high power RF tube amplifiers used at particle accelerators27.11.2018
mgr inż. Agnieszka Zagoździńska-Bochenekprof.dr hab.inż. Krzysztof PoźniakIdentyfikacja szybkich sygnałów ze zmodernizowanego monokrystalicznego detektora diamentowego dla Online Beam Monitoring oraz Precision Luminosity Measurement dla eksperymentu CMS przy akceleratorze LHC (Identification of Fast Signals from the Upgraded Single Crystal Diamond Detector for the Online Beam Monitoring and Precision Luminosity Measurement for the CMS Experiment at the LHC Accelerator)26.06.2018
mgr inż. Andrzej Wojeńskiprof.dr hab.inż. Krzysztof PoźniakSzybka diagnostyka promieniowania domieszek w plazmie tokamakowej z wykorzystaniem detektora GEM i układów FPGA (GEM detector and FPGAs based fast diagnostics of tokamaks’ plasma impurities radiation)26.06.2018
mgr inż. Łukasz Maślikowskiprof.dr hab.inż. Krzysztof KulpaZastosowanie techniki MIMO w radarze szumowym do jednoczesnej obserwacji obiektów w wybranym sektorze kątowym (Use of the MIMO technique in noise radar for simultaneous observation of objects within a chosen angular sector)27.02.2018
mgr inż. Janusz Kulpaprof.dr hab.inż. Mateusz MalanowskiMetody syntezy optymalnych sygnałów w radarach szumowych (Optimal Noise Radar Waveform Design)30.01.2018
mgr inż. Stanisław Rzewuskiprof.dr hab.inż. Krzysztof KulpaPasywne wykrywanie obiektów i ich lokalizacja przy oświetleniu nadajnikami niskiej mocy sieci bezprzewodowych WIFI (Passive target detection and localization using low power WIFI transmitters as illuminators)19.10.2017
mgr inż. Konrad Markowskidr hab.inż. Kazimierz JędrzejewskiMetody kształtowania właściwości spektralnych przewężanych struktur braggowskich wykazujących efekt Fabry-Perota (Methods of shaping the spectral properties of tapered Bragg gratings exhibiting Fabry-Perot effect)27.06.2017
mgr inż. Stefan Korolczukprof.dr hab.inż. Ryszard RomaniukOptymalizacja algorytmów oraz sprzętowej realizacji cyfrowego układu rozróżniania promieniowania neutronowego i gamma na podstawie kształtów rejestrowanych impulsów (Optimization of the algorithms and hardware for digital neutron/gamma pulse shape identification)27.06.2017
mgr inż. Maciej M.Lipińskiprof.dr hab.inż. Ryszard RomaniukMetody zwiększenia niezawodności i zapewnienia determinizmu w sieci White Rabbit (Methods to Increase Reliability and Ensure Determinism in a White Rabbit Network)25.04.2017
mgr inż. Rafał Graczykprof.dr hab.inż. Krzysztof PoźniakModelowanie niezawodności i wydajności konfigurowalnych systemów elektronicznych dla bezzałogowych pojazdów kosmicznych (Reliability and performance modeling of configurable electronic systems for unmanned spacecraft)25.04.2017
mgr inż. Radosław Rybaniecdr hab.inż.Leszek Opalski/prof. dr hab. Jacek SekutowiczStabilizacja pola przyśpieszającego nadprzewodzących struktur rezonansowych zasilanych klistrodami przy dużych dobrociach zewnętrznych (Accelerating field stabilization in IOT powered superconducting cavities operating with a high external quality factor)21.03.2017
mgr inż. Paweł Barmutadr hab.inż.Adam Abramowicz/Dominique Schreurs - KU Leuven, BelgiaWydajne pomiary i modelowanie aktywnych przyrządów i obwodów mikrofalowych poprzez adaptacyjne próbkowanie (Efficient Measurements and Modeling of Microwave Active Devices and Circuits through Adaptive Sampling)25.10.2016
mgr inż. Paweł Zawistowskiprof. dr hab. inż. Jarosław ArabasAlgorytm przyrostowego uczenia się funkcji regresji wykorzystujący analizę korelacji (An incremental approximation method based on correlation analysis)27.09.2016
mgr inż. Adam Buraczewskiprof. nzw. dr hab. Jarosław ArabasSpecjalizowane algorytmy numeryczne do dokładnego obliczania  sum szeregów hipergeometrycznych wykorzystywanych w modelowaniu  makroskopowo obsadzonych kwantowych stanów światła13.01.2015
mgr inż. Tomasz Pławskiprof. dr hab. Ryszard RomaniukDigital RF control system for superconducting cavity with large Lorentz force detuning coefficient (Cyfrowy  system regulacji pola wielkiej częstotliwości dla nadprzewodzącej wnęki rezonansowej o wysokim współczynniku odstrajania siłą Lorentza)02.12.2014
mgr inż. Mariusz Zychprof. dr hab. Krzysztof KulpaZastosowanie radarów GPR do estymacji przenikalności elektrycznej gruntu25.11.2014
mgr inż. Mirosław Kowalińskiprof. dr hab. Ryszard RomaniukSpektrofotometr rentgenowski SphinX projekt, realizacja i pomiary na orbicie okołoziemskiej21.10.2014
mgr inż. Krzysztof Gołofitprof. nzw. dr hab. Tomasz AdamskiRóżnicowa technika prądowa i jej zastosowanie w układach kryptograficznych17.06.2014
mgr inż. Grzegorz Nieradkaprof. Bohdan ButkiewiczDopasowanie obrazów pary stereoskopowej z wykorzystaniem logiki rozmytej13.05.2014
mgr inż. Maciej Kwiatkowskiprof. dr hab. Ryszard RomaniukMethods for the Application of Programmable Logic Devices in Electronic Protection Systems for High Energy Particle Accelerators13.02.2014
mgr inż. Łukasz Bartnikprof. nzw. dr hab. Jarosław ArabasModelowanie różnorodności populacji w algorytmie ewolucyjnym z reprezentacją rzeczywistoliczbową05.11.2013
mgr inż. Piotr Sitekprof. dr hab. inż. Ryszard RomaniukZagadnienia poprawy dokładności danych wyjściowych z ultra niskoszumnych spektrometrów stosowanych w eksperymentach mineralogicznych25.06.2013
mgr inż. Paweł Chudzianprof. nzw. dr hab. Jarosław ArabasOptymalizacja parametrów przekształcenia jądrowego w zadaniach klasyfikacji09.06.2013
mgr inż. Grzegorz Kasprowiczprof. dr hab. inż. Ryszard RomaniukDetermination of Beam Intensity and Position in a Particle Accelerator25.06.2012
mgr inż. Łukasz Małkiewiczprof. dr hab. inż. Anatolij PłatonowMetody oceny i poprawy charakterystyk inteligentnych przetworników A/C20.12.2011
mgr inż. Mariusz Suchenekprof. nzw. dr hab. inż. Tomasz StareckiAnaliza wpływu stożkowych połączeń kanał-wnęka na parametry fotoakustycznych komór Helmholtza29.11.2011
mgr inż. Piotr Wieczorek (WYRÓŻNIENIE)prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Opalski"Modelowanie i optymalizacja metastabilności układów przerzutnikowych”08.11.2011
mgr inż. Magdalena Purchla - Malanowska - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. inż. Jerzy SzabatinFrame detection and estimation of carrier frequency offset and symbol delay in mobile communication systems with OFDM transmission26.10.2010
mgr inż. Piotr Samczyński - (WYRÓŻNIENIE)prof. nzw. dr hab. Krzysztof KulpaKoherentna parametryczna technika autoogniskowania obrazów radarowych z syntetyczną apertura14.09.2010
mgr inż. Arkadiusz Lewandowski - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Janusz DobrowolskiMulti-frequency Approach to Vector-network-analyzer Scattering-parameter Measurements13.05.2010
mgr inż. Tomasz Czarski - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Ryszard RomaniukComplex envelope control of pulsed accelerating field in superconducting cavities20.04.2010
mgr inż. Rafał Pietruchprof. nzw. dr hab. inż. Antoni GrzankaBadanie zrozumiałości mowy u osób laryngektomowanych na podstawie obrazów akustycznych oraz ekspresji twarzy17.11.2009
mgr inż. Mateusz Malanowski - (WYRÓŻNIENIE)prof. nzw. dr hab. inż. Antoni GrzankaOptymalizacja przetwarzania sygnałów w radarach z pasywną koherentną lokalizacją obiektów15.09.2009
mgr inż. Rafał Biedrzycki - (WYRÓŻNIENIE)dr hab. inż. Jarosław ArabasKonstruktywna indukacja w zadaniu klasyfikacji sekwencji DNA09.06.2009
mgr inż. Gustaw Mazurek - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Jerzy SzabatinSystem radiowej identyfikacji obiektów z transmisją z bezpośrednim rozpraszaniem widma10.03.2009
mgr inż. Daniel Paczesnyprof. dr hab. inż. Ryszard JachowiczMetoda pomiaru wilgotności w warunkach dynamicznych do diagnozowania schorzeń laryngologicznych04.11.2008
mgr inż. Waldemar Koprekprof. nzw. dr hab. Konrad HejnA Flexible Electronic Tool for Development of VXI Message-based Devices07.10.2008
mgr inż. Grzegorz Tarapata - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. inż. Ryszard JachowiczBezinwazyjny szybki pomiar współczynnika TEWL ludzkiej skóry05.02.2008
mgr inż. Krzysztof Czuba - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. inż. Janusz DobrowolskiRF Phase Reference Distribution System for the Tesla Technology Based Projects06.11.2007
mgr inż. Jakub Jasnosprof nzw. dr hab. inż. Jerzy SzabatinAnaliza i realizacja inteligentnych przetworników cyklicznych A/C z adaptacyjnym dostrajaniem parametrów części analogowej02.04.2007
mgr inż. Cezary Kaczmarekprof. nzw. dr hab. Ryszard RomaniukPropagacja ultrakrótkich impulsów w nieliniowym, jednomodowym światłowodzie dwójłomnym13.03.2007
mgr inż. Maciej Grzegorz Linczukprof. nzw. dr hab. Jerzy SzabatinZagadnienia własne macierzy w zastosowaniach do estymacji kątów nadejścia sygnałów06.06.2006
mgr inż. Jacek Falkiewiczprof. nzw. dr hab. Jerzy SzabatinOdporna adaptacyjna detekcja łączna sygnałów w systemach telekomunikacyjnych z bezpośrednim rozpraszaniem widma13.12.2005
mgr inż. Rafał Rytel-Andrianikprof. nzw. dr hab. Andrzej WojtkiewiczEstymacja parametrów ruchu obiektów wykrywanych przez radar FMCW28.06.2005
mgr inż. Krzysztof Skowrońskiprof. dr hab. inż. Jan MulawkaMetody konstruktywnej indukcji w eksploracji danych08.03.2005
mgr inż. Robert Nowak - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Jan MulawkaZagadnienia budowy urządzeń obliczeniowych przy użyciu cząsteczek DNA16.11.2004
mgr inż. Mariusz Wierzbowski - (WYRÓŻNIENIE)prof. nzw. dr hab. Tomasz AdamskiZastosowanie metody aproksymacji neuronowej do wyznaczania parametrów centrów defektowychw materiałach półizolujących26.10.2004
mgr inż. Krzysztof Olejarczyk - (WYRÓŻNIENIE)prof. nzw. dr hab. Tomasz AdamskiMetody badania stabilności pewnej klasy modulatorów Delta-Sigma16.12.2003
mgr inż. Tomasz Owczarekprof. nzw. dr hab. Tomasz AdamskiAlgorytmiczna korekcja zniekształceń w systemach próbkujących przy wykorzystaniu jakosciowychinformacji o mierzonym sygnale25.11.2003
mgr inż. Jerzy Jędrachowiczprof. nzw. dr hab. Konrad HejnNowa metoda wyznaczania efektywnej rozdzielczości przetworników analogowo-cyfrowych28.10.2003
mgr inż. Andrzej Góralskiprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiUniwersalne, rozproszone systemy pomiarowe monitorująceśrodowisko w heterogenicznym otoczeniu sieciowym21.06.2002
mgr inż. Paweł Plaskuraprof. nzw. dr hab. Jan OgrodzkiKierowana zdarzeniami symulacja systemów analogowych o opisie behawioralnym21.06.2002
mgr inż. Tomasz Kaczmarekprof. dr hab. Adam MajewskiŚwiatłowód nieliniowy: medium transmisyjne ultrakrótkich impulsów świetlnych z migotaniem26.03.2002
mgr inż. Aleksander Burd - (WYRÓŻNIENIE)dr hab. Tomasz AdamskiPozaszumowe zjawiska niestałościowe w oscyloskopowych układach wyzwalania28.11.2000
mgr inż. Marek Schmidt Szałowski - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Janusz DobrowolskiCharakteryzacja właściwości szumowych i sygnałowych czwórników mikrofalowych za pomocą radiometru wielostanowego28.11.2000
mgr inż. Konrad Jędrzejewski - (WYRÓŻNIENIE)dr hab. Jerzy SzabatinPrzetwarzanie sygnałów niestacjonarnych z wykorzystaniem koncepcji adaptacyjnej dopasowanej obserwacji20.06.2000
mgr inż. Jerzy Weremczuk - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Ryszard JachowiczMetody systemowego zmniejszania niestabilności i niejednoznaczności fizycznej higrometru punktu rosy20.06.2000
mgr inż. Jarosław Stańczakprof. dr hab. Jan MulawkaRozwój koncepcji i algorytmów dla samodoskonalących się systemów ewolucyjnych23.05.2000
mgr inż. Piotr Wąsiewiczprof. dr hab. Jan MulawkaNowe algorytmy obliczeń molekularnych22.02.2000
mgr inż. Albert Sadowskidr hab. Tomasz AdamskiDesign and Implementation of the Bit Permutations of the Substitution Permutation Networks23.11.1999
mgr inż. Krzysztof Późniak - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Jerzy HelsztyńskiSzybka analiza topologiczno-czasowa zderzeń wysokoenergetycznych protonów z gazem resztkowym i Pciankami rury akceleratora HERA dla eksperymentu ZEUS28.09.1999
mgr inż. Wojciech Zabołotny - (WYRÓŻNIENIE)dr hab. Tomasz AdamskiMetody estymacji częstotliwościowej maksymalnej sygnału z przezczaszkowego przepływomierza dopplerowskiego22.06.1999
mgr inż. Jacek Pokraśniewiczprof. dr hab. Jan MulawkaAdaptacja parametrów w strategiach ewolucyjnych - analiza właściwości i nowe koncepcje22.06.1999
mgr inż. Artur Karczewskiprof. dr hab. Adam MajewskiNieliniowy światłowód stożkowy: analiza właściwości propagacyjnych27.10.1998
mgr inż. Adam Przeździeckiprof. dr hab. Adam MajewskiTransmisja solitonowa: analiza metodą rozprzestrzeniania22.09.1998
mgr inż. Pham Van Binhdr hab. Jan OgrodzkiAnaliza wrażliwościowa sieci elektrycznych metodą generacji sieci zastępczych dla programów uniwersalnych23.06.1998
mgr inż. Katarzyna Opalskaprof. dr hab. Jerzy BaranowskiKomputerowo-pomiarowa weryfikacja modelu diody ładunkowej28.04.1998
mgr inż. Paweł Cichosz - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Jan MulawkaUczenie się ze wzmocnieniem za pomocą obcinania różnic czasowych24.03.1998
mgr inż. Barbara Krzesaj-Janyszekprof. dr hab. Ryszard JachowiczMetoda montażu krzemowych czujników mokromechanicznych i chemicznych24.02.1998
mgr inż. Włodzimierz Brygilewiczprof. dr hab. Jacek WojciechowskiDiagnostyka uszkodzeń w dynamicznych systemach analogowych w obecności szumów16.12.1997
mgr inż. Zbigniew Gajoprof. dr hab. Andrzej WojtkiewiczOdporne estymatory parametrów autoregresyjnych szeregów czasowych - zastosowanie w analizie widmowej dyskretnych sygnałów losowych24.06.1997
mgr inż. Mirosław Adamskiprof. dr hab. Janusz DobrowolskiModelowanie i analiza mikrofalowych generatorów harmonicznych z symetrycznymi waraktorami z barierą heterozłączową29.04.1997
mgr inż. Sławomir Sujeckiprof. dr hab. Adam MajewskiŚwiatłowód żebrowy - analiza właściwości propagacyjnych29.04.1997
mgr inż. Artur Dybkodoc. dr hab. Jerzy HelsztyńskiEstymacja częstotliwości sygnałów nierównomiernie spróbkowanych - zastosowanie w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych03.12.1996
mgr inż. Jacek Misiurewiczprof. dr hab. Andrzej WojtkiewiczAlgorytmy ewolucyjne ze zmienną licznością populacji i zmiennym zasięgiem krzyżowania26.11.1996
mgr inż. Jarosław Arabasprof. dr hab. Jan MulawkaAnaliza porównawcza modeli komory Helmholtza do przyrządów pomiarowych typu PAS27.02.1996
mgr inż. Tomasz Stareckiprof. dr hab. Jerzy BaranowskiNowe metody trenowania perceptronów wielowarstwowych20.06.1995
mgr inż. Brijesh Kumar Vermadoc. dr hab. Jan MulawkaWykorzystanie informacji statystycznych o zbiorze treningowym w procesie uczenia perceptronu wielowarstwowego28.03.1995
mgr inż. Sławomir Kukliński - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Jan MulawkaWykorzystanie informacji statystycznych o zbiorze treningowym w procesie uczenia perceptronu wielowarstwowego22.11.1994
mgr inż. Michał Tuszyńskidr hab. Andrzej WojtkiewiczPrzetwarzanie nierównomiernie próbkowanych sygnałów za pomocą filtrów predykcyjnych i interpolacyjnych - zastosowanie do tłumienia zakłóceń radiolokacyjnych23.11.1993
mgr inż. Dang Dinh Tuyenprof. dr hab. Krzysztof BadźmirowskiMetoda budowania sieci informacyjnej pakietu cyfrowego zwiększającej skuteczność jego diagnozowania23.11.1993
mgr inż. Moan MohammedShoker Farajdoc. dr hab. Adam MajewskiAnaliza właściwości propagacyjnych światłowodów nieliniowych23.11.1993
mgr inż. Adam Abramowicz - (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Janusz DobrowolskiAnaliza sprzężonych rezonatorów dielektrycznych metodą częstotliwości własnych22.06.1993
mgr inż. Zygmunt Krasiński - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Adam MajewskiAnaliza właściwości propagacyjnych światłowodów eliptycznych23.06.1992
mgr inż. Marek Nałęcz - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Jan MulawkaAnaliza układów z przełączanymi pojemnościami z uwzględnieniem wpływu liniowych efektów nieidealnych26.05.1992
mgr inż. Zbigniew Wawrzyniakdoc. dr hab. Jerzy HelsztyńskiWpływ zniekształceń na parametry rzeczywistego rezonatora otwartego27.02.1990
mgr inż. Andrzej Alejski - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Ryszard JachowiczMetoda poprawienia parametrów metrologicznych elektronicznego przepływomierza wirowego poprzez zastosowanie sprężenia zwrotnego z adaptacyjną linią opóĄniającą27.06.1989
mgr inż. Magdalena Szeżyńska - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Jerzy BaranowskiPodstawy teoretyczne, realizacja i wybrane zastosowania procesów systemu zapisu resztowego27.06.1989
mgr inż. Szymon Majdoc. dr hab. Janusz DobrowolskiMetoda wyznaczania częśtotliwości drgań własnych i jej zastosowanie do analizy wielowarstwowego cylindrycznego rezonatora dielektrycznego24.05.1988
mgr inż. Andrzej Tadeusiak (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Adam SmolińskiBadanie wpływu łącza światłowodowego na jakość transmisji cyfrowej PCM23.03.1988
mgr inż. Grzegorz Czajkowski - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Jerzy BaranowskiSystem do przestrzennej orientacji satelity względem gwiazd23.02.1988
mgr inż. Leszek Opalski - (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Jerzy BaranowskiUogólnione sformułowanie zadania optymalizacji uzysku układów elektronicznych, metody rozwiązywania i algorytmy23.02.1988
mgr inż. Krzysztof Kulpa (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Ryszard JachowiczNowy model dielektrycznego sorbcyjnego czujnika wilgotności i jego zastosowanie w projektowaniu struktury czujnika i metod pomiarowych23.06.1987
mgr inż. Krzysztof Garwackiprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiModelowanie statystyczne elementów bipolarnych układów scalonych25.03.1986
mgr inż. Jacek Duszadr hab. Ryszard JachowiczMetoda projektowania miniaturowych elektronicznych przepływomierzy strumieniowych w oparciu o elektryczny model oscylatora hydrodynamicznego21.01.1986
mgr inż. Marek Czosnyka (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Witold Golde (doc. dr Jerzy Baranowski)Cyfrowa analiza częstotliwościowa w zastosowaniu do przetwarzania ciśnienia wewnątrzczaszkowego26.11.1985
mgr inż. Janusz R. Morawskidoc. dr Jerzy BaranowskiAnaliza linii próbkującej jednorazowe sygnały elektryczne złożonej z odcinków linii długich o stopniowanej impedancji charakterystycznej23.04.1985
mgr inż. Antoni Grzanka (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Witold Golde (doc. Jerzy Baranowski)Statystyczna analiza ekstremów sygnału ciśnienia w zastosowaniu do wyznaczania parametrów układu wewnątrzczaszkowego26.02.1985
mgr inż. Pham Thi Cuprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiModelowanie statystyczne parametrów układów scalonych20.11.1984
mgr inż. Grzegorz Pankanindr hab. inż. Ryszard JachowiczMetoda doboru parametrów przetwornika pierwszego stopnia w elektronicznym przepływomierzu wirowym21.02.1984
mgr inż. Krzysztof Antoszkiewiczprof. dr Adam SmolińskiMetoda analizy mikrofalowego układu próbkująco-pamiętającego jako detektora fazy w pętli sprzężenia fazowego22.11.1983
mgr inż. Edward Śliwa (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Jerzy OsiowskiHierarchiczna analiza topograficzna i jej zastosowanie do analizy i projektowania układów elektronicznych27.09.1983
mgr inż. Marian Bukowski (WYRÓZNIENIE)prof. dr hab. Andrzej FilipkowskiModelowanie tranzystorów w zakresie małych sygnałów i wielkich częstotliwości18.01.1983
mgr inż. Jan Ogrodzki (WYRÓZNIENIE)prof. dr hab. Andrzej FilipkowskiZastosowanie jednowymiarowych poszukiwań ortogonalnych do centrowania, doboru tolerancji i optymalizacji uzysku produkcyjnego w układach elektronicznych26.10.1982
mgr inż. Robert Pietrkiewiczdoc. dr Jerzy BaranowskiWielkosygnałowe modelowanie tranzystora MOS z uwzględnieniem procesów zachodzących w kanale w zastosowaniu do numerycznej analizy układów elektronicznych w dziedzinie czasu28.09.1982
mgr inż. Krzysztof Zamłyńskiprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiModelowanie i analiza elektrotermiczna monolitycznych układów scalonych28.09.1982
mgr inż. Ludwik Ciołczykdoc. dr Jerzy BaranowskiAnaliza numeryczna struktur półprzewodnikowych na podstawie równań transportu29.06.1982
mgr inż. Witold Wierzejskiprof. dr Wiktor GoldeFormowanie czoła impulsu w linii opóźniającej z diodami półprzewodnikowymi o pojemności uzależnionej napięciowo30.03.1982
mgr inż. Elwira Wilczkowiakprof. dr Czesław RajskiOptymalizacja procesu rozbudowy i odnowy grafów liniowych22.11.1981
mgr inż. Witold Straszprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiSzacowanie i optymalizacja uzysku produkcyjnego układów elektronicznych metodą Monte-Carlo17.11.1981
mgr inż. Mahamed Nassarprof. dr Jerzy OsiowskiA method of realizing of switch-capacitor second-order filter24.03.1981
mgr inż. Jan Justdoc. dr hab. Kazimierz BieńkowskiSynteza i analiza systemów maszyn cyfrowych o rozłożonym przetwarzaniu metodami algebraicznymi18.11.1980
mgr inż. Stefan Wąsowiczprof. dr hab. Jacek KudrewiczAnaliza drgań w słabo nieliniowych układach o dwóch stopniach swobody18.11.1980
mgr inż. Marek Faber (WYRÓZNIENIE)prof. dr Adam SmolińskiAnaliza mikrofalowych mieszaczy wielodiodowych30.09.1980
mgr inż. Antoni Leśniewskiprof. dr hab. Krzysztof BadźmirowskiCyfrowa korekcja błędów dynamicznych powstających w układach wejściowych przyrządów pomiarowych30.09.1980
mgr inż. Wojciech Wiatr (WYRÓZNIENIE)prof. dr hab. Andrzej FilipkowskiMetoda estymacji parametrów szumowych czwórników liniowych w zakresie wielkości częstotliwości30.09.1980
mgr inż. Stanisław Jankowski (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Krzysztof BadźmirowskiRekurencyjna metoda obliczania admitancji międzywęzłowych dla pewnej klasy elektrycznych liniowych sieci biernych24.06.1980
mgr inż. Bogusław Kalinowskidoc. dr Jerzy PawłowskiUogólnienie miary niestałości okresu drgań24.06.1980
mgr inż. Lech Lewandowski (WYRÓZNIENIE)doc. dr Jerzy HelsztyńskiOptoelektroniczny demodulator częstotliwości bez heterodynowania optycznego mało wrazliwy na modulację natężenia promieniowania24.06.1980
mgr inż. Ryszard Romaniukprof. dr Adam SmolińskiAnaliza dyspersji w dielektrycznym światłowodzie włóknistym24.06.1980
mgr inż. Zbigniew Nosalprof. dr hab. Andrzej FilipkowskiProjektowanie obwodów mikrofalowych tranzystorowych wzmacniaczy szerokopasmowych26.02.1980
mgr inż. Edward Sędek (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Adam SmolińskiAnaliza numeryczna i optymalizacja kierunkowych właściwości mikrofalowych rozgałęzieniowych cyrkulatorów ferrytowych26.02.1980
mgr inż. Henryk Gierasimowiczprof. dr hab. Czesław RajskiAnizotropia przewodności właściwej wybranych, przestrzennie periodycznych modeli substancji ziarnistych26.02.1980
mgr inż. Janina Ceremugadoc. dr Jerzy BaranowskiAnaliza procesów przejściowych w diodach ładunkowych P-N-N+ i w układach impulsowych z diodami ładunkowymi27.11.1979
mgr inż. Stefan Misiaszekdoc. dr Jerzy BaranowskiAnaliza właściwości układu próbkującego koplanarnego przeznaczonego do szerokopasmowych oscyloskopów próbkujących26.06.1979
mgr inż. Maciej Piekarniakprof. dr Adam SmolińskiAnaliza powielacza częstotliwości z diodą ładunkową26.06.1979
mgr inż. Grażyna Gortatprof. dr Czesław RajskiUkład pomiarowy jako kanał przesyłania informacji12.06.1979
mgr inż. Jan Grudniewiczprof. dr hab. Jacek KudrewiczSynchronizacja drgań relaksacyjnych24.10.1978
mgr inż. Aleksander Urbaś (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Jerzy OsiowskiMetoda łańcuchowa syntezy transmitancji czwórnika liniowego przy użyciu wzmacniaczy operacyjnych27.06.1978
mgr inż. Tadeusz Kozekdoc. dr hab. Tadeusz MorawskiAnaliza i optymalizacja analogowego mikrofalowego przesuwnika fazy 3600 z diodami waraktorowymi27.06.1978
mgr inż. Tadeusz Wierzbica (WYRÓZNIENIE)prof. dr Czesław RajskiOptymalizacja procesu pomiarowego w dwuczęstotliwościowej metodzie pomiaru wilgotności ciał stałych27.06.1978
mgr inż. Kazimierz Jędrzejewskiprof. dr A. SukiennickiBadanie domenowej struktury magnetycznej cienkich warstw kobaltowych metodą mikroskopii elektronowej08.06.1978
mgr inż. Le Tuedoc. dr hab. Andrzej FilipkowskiOptymalizacja układów aktywnych z punktu widzenia wrażliwości wielkoprzyrostowej06.06.1978
mgr inż. Grzymisław Centkowski (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Czesław RajskiSynteza czwórników RLC w oparciu o metody topologiczne i technikę maszynowego liczenia06.06.1978
mgr inż. Piotr Kosewskiprof. dr Czesław RajskiProjektowanie liniowych układów elektronicznych wspomagane matematyczną maszyną cyfrową25.10.1977
mgr inż. Michał Odyniec (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Jacek KudrewiczBadanie drgań podharmonicznych w układach nieliniowych metodami jednej harmonicznej i rozmaitości całkowych28.06.1977
mgr inż. Bogumiła Styblińska (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Jerzy OsiowskiSynteza i optymalizacja filtrów aktywnych w strukturach z wielokrotnym sprzężeniem zwrotnym28.06.1977
mgr inż. Sławomir Sobczak (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Krzysztof BadźmirowkiAnaliza możliwości zmniejszenia wpływu zakłóceń na dokładność przetworników analogowo-cyfrowych z dyskretnym zrównoważeniem28.06.1977
mgr inż. Agnieszka Kończykowskaprof. dr Czesław RajskiAnaliza układów elektrycznych z zastosowaniem metod dekompozycji19.04.1977
mgr inż. Wojciech Nowakowskidoc. dr Jerzy BaranowskiAnaliza i projektowanie półprzewodnikowych układów regeneracyjnych w zastosowaniu do impulsowej techniki analogowej19.04.1977
mgr inż. Nguyen van Thiendoc. dr Jerzy PawłowskiAnaliza warunków fazowych drgań w generatorach ze strukturami RC o stałych rozłożonych21.12.1976
mgr inż. Janusz Starzykprof. dr Jerzy OsiowskiSynteza topologiczna liniowych układów stacjonarnych metodą liczb strukturalnych21.12.1976
mgr inż. Bożena Świdzińskaprof. dr hab. Jacek KudrewiczMetody numeryczne badania płaszczyzny fazowej21.12.1976
mgr inż. Tomasz Adamskiprof. dr hab. Konrad FiałkowskiAlgorytmy rozplanowania kontekstowego dla łańcuchów Markowa rzędu M i gramatyk kombinatorycznych12.10.1976
mgr inż. Radosław Biernacki (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Stanisław DymowskiSynteza całkowita liniowych trójników pasywnych zbudowanych z oporów i z kondensatorów ze stratami29.06.1976
mgr inż. Jan Mulawka (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Jerzy OsiowskiBiwęzłowe grafy Masona i ich zastosowanie do analizy i syntezy układów RC ze wzmacniaczami operacyjnymi29.06.1976
mgr inż. Marian Pospieszalski (WYRÓŻNIENIE)prof. dr Adam SmolińskiCylindryczne rezonatory dielekryczne i ich zastosowania w technice mikrofalowej29.06.1976
mgr inż. Jacek Wojciechowski (WYRÓŻNIENIE)prof. dr hab. Stanisław BellertGrafy blokowe i ich zastosowanie w analizie liniowych układów elektrycznych29.06.1976
mgr inż. Andrzej Zdobychprof. dr Adam SmolińskiZagadnienie maksymalnego pola mocy generowanej w układach generacyjnych z diodą lawinową pracującą w rodzaju podstawowym29.06.1976
mgr inż. Konrad Hejn (WYRÓŻNIENIE)doc. dr hab. Krzysztof BadźmirowskiZastosowanie metody Monte-Carlo do teorii pewnej klasy przetworników cyfrowo-analogowych13.04.1976
mgr inż. Ewa Gardiasprof. dr Jerzy OsiowskiMetody syntezy układów liniowych przy użyciu rzeczywistym elementów aktywnych01.10.1975
mgr inż. Lech Śliwaprof. dr Wiktor GoldeAnaliza właściwości tranzystora wielkiej częstotliwości w zakresie czasu przelotu z uwzględnieniem efektów parametrycznych13.05.1975
mgr inż. Jan Boberprof. dr hab. Stanisław BellertPełna synteza czwórników aktywnych zbudowanych z elementów RC i wzmacniaczy operacyjnych18.03.1975
mgr inż. Henryk Kalatadoc. dr hab. Andrzej ZielińskiBadania propagacji sygnału modulowanego w linii długiej charakteryzującej się nieliniowością sześcienną pojemności rozłożonej10.12.1974
mgr inż. Maciej Styblińskidoc. dr hab. Andrzej FilipkowskiAnaliza i projektowanie wzmacniaczy wielkiej częstotliwości z zastosowaniem metod wrażliwościowych i statystycznych08.10.1974
mgr inż. Hoang Suocprof. dr hab. Stanisław BellertDirect topological method of network analysis18.06.1974
mgr inż. Marian Majewskiprof. dr Adam SmolińskiAnaliza pracy generatora z diodą lawinowo-przelotową13.11.1973
mgr inż. Janusz Dobrowolskiprof. dr Adam SmolińskiAnaliza pracy generatora z diodą Gunna oscylującą w rodzaju rezonansowym z opóźnieniem oraz gaszeniem domeny12.06.1973
mgr inż. Ryszard Jachowiczprof. dr hab. L. BadianPomiar przenikalności elektrycznej próbek dielektryków o nieregularnym kształcie12.06.1973
mgr inż. Wojciech Klimkiewiczprof. dr Anatol GosiewskiZagadnienie syntezy struktur procesów optymalnych19.12.1972
mgr inż. Bohdan Butkiewiczprof. dr Czesław RajskiNiezawodność systemów o strukturze hierarchicznej31.10.1972
mgr inż. Jerzy Szabatinprof. dr Czesław RajskiMinimalizacja liczby stanów maszyn sekwencyjnych za pomocą macierzy charakterystycznych31.10.1972
mgr inż. Henryk Sołtysikprof dr Jerzy OsiowskiMetody syntezy układów RC z żyratorami30.10.1972
mgr inż. Bogdan Galińskiprof. dr Czesław RajskiO pewnym uogólnieniu teorii skośnika26.09.1972
mgr inż. Maria Skowrońskaprof. dr hab. Stanisław BellertOptymalizacja rozwiązań filtru elektrycznego w oparciu o teorię grafów i maszynową syntezę układów18.06.1972
mgr inż. Jan Nadratowskiprof. dr hab. Stanisław BellertAnaliza liniowych układów elektronicznych w oparciu o metody topolgiczne i technikę maszynowego liczenia13.06.1972
mgr inż. Andrzej Rusekprof. dr Wiktor GoldeAnaliza procesu przełączania diody ładunkowej w zastosowaniu do kształtowania impulsów07.04.1972
mgr inż. Michał Rzewuskiprof. dr Adam SmolińskiBadania układu odbiornika sygnałów optycznych z zastosowaniem fotoelementów półprzewodnikowych z polaryzacją mikrofalową22.06.1971
mgr inż. Ibrahim Hassibprof. dr Czesław RajskiSynchronizacja generatorów za pomocą zmiennych częstotliwości synchronizujących25.05.1971
mgr inż. Wojciech Włodarskiprof. dr Marian ŁapińskiWłaściwości niektórych przyrządów półprzewodnikowych jako czujników do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego23.04.1971
mgr inż. Tomasz Postupolskiprof. dr Adam SmolińskiNiestałość czasowa początkowej przenikalności magnetycznej ferrytów Mn-Zn12.11.1968
mgr inż. Krzysztof Kowalskiprof. dr Adam SmolińskiEksperymentalne metody badania nieperiodycznych struktur opóźniających z diodą tunelową22.11.1966
mgr inż. Janusz Markowskiprof. dr Adam SmolińskiAnaliza i synteza środkowo-przepustowego wzmacniacza cyrkulatorowego22.11.1966
mgr inż. Witold Solnicaprof. dr Adam SmolińskiPrzewodnictwo ferrytów i badanie mechanizmu zjawisk perminwarowych22.11.1966
mgr inż. Jacek Kulikowskiprof. dr Adam SmolińskiUporządkowanie magnetyczne w ferrytach o strukturze spinolu zawierających niewielkie stężenie kobaltu08.11.1966
mgr inż. Andrzej Sowińskiprof. dr hab. Stefan HahnOptymalizacja częstotliwości powtarzania automatycznych pomiarów cyfrowych31.05.1966
mgr inż. Andrzej Zielińskiprof. dr Jerzy OsiowskiPrzybliżona teoria rozchodzenia się sygnałów modulowanych nieliniowej linii długiej22.02.1966
mgr inż. Rudolf Urichprof. dr Wiktor GoldeStabilizacja temperaturowa układów tranzystorowych i zastosowanie do generatorów lokalnych odbiorników radiofonicznych25.01.1966
mgr inż. Jerzy Baranowskiprof. dr Wiktor GoldeAnaliza właściwości tranzystora lawinowego w zastosowaniu do generacyjnych układów inpulsowych14.12.1965
mgr inż. Sławoj Gwiazdowskiprof. dr Marian ŁapińskiAnaliza szerokopasmowej pracy układu różnicowego07.12.1965
mgr inż. Jerzy Pawłowskiprof. dr Adam SmolińskiAnaliza wzmacniaczy parametrycznych z elementami czynnymi26.10.1965
mgr inż. Stanisław Dymowskiprof. dr Czesław RajskiProbabilistyczna analiza pewnych charakterystyk liniowych układów elektrycznych12.10.1965
mgr inż. Tadeusz Kątckiprof. dr Czesław RajskiProblemy wieloprądowego kwantowania22.06.1965
mgr inż. Henryk Woźniackiprof. dr Czesław RajskiAnaliza grafów i elektrycznych sieci złożonych metodą liczb strukturalnych22.06.1965
mgr inż. Piotr Bublewiczprof. dr Adam SmolińskiZniekształcenia nieliniowe występujące w materiałach magnetycznych charakteryzujących się magnetycznym opóźnieniem dyfuzyjnym15.12.1964
mgr inż. Jerzy Helsztyńskiprof. dr Adam SmolińskiSynteza wielostopniowego impulsowego wzmacniacza łańcuchowego10.12.1963
mgr inż. Andrzej Filipkowskiprof. dr Wiktor GoldeTeoria układów wzmacniających z tranzystorami o powielaniu nośników prądu12.03.1963
mgr inż. Edward Kowalczykprof. dr hab. Stanisław BellertAnaliza możliwości zastosowania drgań oscylacyjnych tłumionych do realizacji wielokrotnych systemów teletransmisyjnych12.03.1963
mgr inż. Ryszard Strużakprof. dr Czesław RajskiEfekty rezonansowe w rurkowych kondensatorach ceramicznych19.06.1962
mgr inż. Arkadiusz Góralprof. dr Adam SmolińskiO wpływie fizycznych parametrów materiału rdzenia na statyczne i dynamiczne właściwości układów wzmacniaczy magnetycznych samonasyconych09.01.1962
mgr inż. Romuald Wadasprof. dr Adam SmolińskiWpływ jonów miedzi, kobaltu oraz cynku i kadmu na szerokość krzywej rezonansowej ferrytu niklowego29.11.1960
mgr inż. Jerzy Osiowskiprof. dr Stanisław RyżkoAnaliza przebiegów w obwodzie analogowym wzmacniacza rezonansowego wielkiej częstotliwości klasy C01.01.1958
mgr inż. Stanisław Bellertprof. W. NowickiMetoda operatorów liniowych27.09.1957
mgr inż. Wiktor Goldeprof. dr A. SmolińskiSynteza wzmacniaczy szerokopasmowych wielorezonansowych24.06.1954
mgr inż. Czesław Rajskiprof. W. NowickiTeoria skośnego włączenia toru długiego w obwód elektryczny30.06.1952