Kontakt – Sekretariat główny

Instytut Systemów Elektronicznych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19 00-665 Warszawa

pok. 217
tel. 22-234-77-44