Nasi naukowcy zostali docenieni za aktywne i efektywne kierowanie pracami międzynarodowych grup eksperckich oraz zorganizowanie i przeprowadzenie testów technologii.

Prof. Krzysztof Kulpa przewodzi grupie NATO SET-242 Passive Coherent Locators on Mobile Platforms, a prof. Piotr Samczyński – grupie NATO SET-258 Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario. Zespoły te skupiają czołowych naukowców z całego świata specjalizujących się w technologiach radarowych, w szczególności w nowatorskich rozwiązaniach dotyczących radarów pasywnych oraz fuzji radarów pasywnych i aktywnych.

Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców udało się połączyć starania obu grup, a w efekcie – zorganizować i przeprowadzić w Polsce ćwiczenie NATO o nazwie APART-GAS (ang. Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airbone, Sea-borne). Jego głównym celem było przetestowanie dostępnych prototypów i demonstratorów radarów pasywnych (w tym tych tworzonych przez badaczy z Politechniki Warszawskiej) oraz ich współpracy z siecią radarów aktywnych.

Pomiary przeprowadzone zostały w kilku lokalizacjach na terytorium północno-zachodniej Polski we wrześniu 2019 roku. Uczestniczyli w nich naukowcy, przedstawiciele przemysłu i wojska z dziesięciu krajów. W ćwiczeniu APART-GAS wzięło udział ponad 70 uczestników reprezentujących naukę, przemysł oraz przedstawicieli użytkowników wojskowych z dziesięciu krajów: ośmiu krajów NATO, w tym z Polski oraz z dwóch krajów PfP (Partners for Peace): Szwajcarii i Australii.

Sprawne przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia NATO SET APART-GAS wymagało zaangażowania olbrzymich środków technicznych oraz dodatkowych nakładów ludzkich, które zapewniła także kadra Pracowni Technik Radiolokacyjnych ISE, wykazując ogromny wysiłek i szczególne zaangażowanie wykraczające poza standardowe obowiązki.
Poza laureatami będącymi przewodniczącymi grup NATO SET-242 i SET-258, w ćwiczeniu wzięły aktywny udział następujące osoby z Pracowni Technik Radiolokacyjnych ISE, WEiTI, PW:
1.    dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. uczelni
2.    dr inż. Damian Gromek
3.    dr inż. Krzysztof Radecki
4.    mgr inż. Karol Abratkiewicz
5.    mgr inż. Krzysztof Dąbrowski
6.    mgr inż. Filip Michalak
7.    mgr inż. Marek Płotka
8.    mgr. inż. Krzysztof Stasiak
9.    mgr. inż. Marcin Żywek
10.    inż. Aleksander Droszcz
11.    Anna Janus
Którym również gratulujemy!

Kategorie: Aktualności