W dniu 14 grudnia 2023 r. Piotr Krysik obronił pracę doktorską pt. „Techniki wykrywania i obrazowania obiektów ruchomych z zastosowaniem radiolokacji pasywnej wykorzystującej sygnał radiowy telefonii mobilnej GSM”, promotorem był dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności