W dniach 24-27 kwietnia w miejscowości Bath w Wielkie Brytanii odbyło się posiedzenie wiosenne Panel Business Meeting (PBM) NATO Science and Technology Organization (STO) panelu Sensor and Technology (SET). Na uroczystej kolacji w dniu 25 kwietnia wręczone zostały prestiżowe nagrody dla osób wybitnie zasłużonych w pracach NATO STO Panelu SET. Na tym wydarzeniu nagrodę SPEA (SET Panel Excellence Award) odebrał Pan dr. hab. inż Piotr Samczyński, prof. uczelni.
Nagroda przyznana została za ponadprzeciętny wkład w latach 2018-2022 za kierowanie pracami grupy NATO SET-258 Task Group pt. „DMPAR Deployment and Assesment in Military Scenario” poświęconej nowatorskiej technologii wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych DMPAR (ang. Deployable Multiband Passive and Active Radar). Uzyskane wyniki w ramach prac kierowanych przez  dra hab. inż Piotr Samczyński, prof. uczelni w ramach grupy NATO SET-258 mają istotny wkład dla rozwoju tej innowacyjnej technologii na potrzeby sensorów wykorzystywanych w strukturach NATO.

Raport z wynikami prac grupy SET-258 opublikowany został 8 maja 2023 i dostępny jest pod adresem:

https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Technical%20Reports/Forms/Technical%20Report%20Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=5065&FolderCTID=0x0120D5200078F9E87043356C409A0D30823AFA16F6010066D541ED10A62C40B2AB0FEBE9841A61&List=92d5819c-e6ec-4241-aa4e-57bf918681b1&RootFolder=%2Fpublications%2FSTO%20Technical%20Reports%2FSTO%2DTR%2DSET%2D258

 

Serdeczne gratulacje!

Kategorie: Aktualności