W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Arkadiuszowi Lewandowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych. Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności