W dniu 4 listopada 2022 r. Mateusz Żbik obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Optymalizacja połączeń fotodiod HgCdTe z torem wzmacniania modułu detekcyjnego promieniowania podczerwonego. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wojciech Wiatr. Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności