W dniu 10 października Maciej Urbański obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. ” Development of Phase Reference Distribution Systems of Linear Particle Accelerators with Femtosecond Stability”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Krzysztof Czuba.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności