W Kategorii III za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa, Kapituła Konkursu przyznała dr. inż. Arturowi Gromkowi II nagrodę za rozprawę doktorską pt. ” Niekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych” napisaną pod kierunkiem Pana dr. hab. inż. Jacka Misiurewicza, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie: Aktualności