W dniu 2 września 2019 roku Damian Gromek obronił pracę doktorską pt. „Wykorzystanie emisji cyfrowych jako źródła oświetlenia dla pasywnego radaru z syntetyczną aperturą”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa.

Serdecznie gratulujemy.

Kategorie: Aktualności