W roku 2016 w Politechnice Warszawskiej odbywają się wybory władz Uczelni na kadencję 2016-2020.

Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych powołała Wydziałową Komisję Wyborczą, która jest odpowiedzialna za zorganizowanie i prawidłowy przebieg wyborów na WEiTI.

Ważne informacje dotyczące wyborów przedstawiono w zakładce Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Kategorie: Aktualności