Pełna informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla:

– doktorantów na rok akademicki 2015/2016 znajduje się tutaj.

– studentów na rok akademicki 2015/2016 znajduje się tutaj.

W związku z tym, że wnioski wymagają zaopiniowania przez Radę Wydziału, prosimy składać je do Dziekanatu ds. Studenckich (pok.119) w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 11 września 2015 r.

Kategorie: Aktualności