Prof. Antoni Grzanka Rzecznikiem Zaufania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych

Komisja Skrutacyjna na podstawie oddanych głosów i działając na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji przekazała wyniki wyborów na Rzecznika Zaufania oraz Społecznego Inspektora Pracy.