Nasi zdolni dyplomanci laureatami Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem PS IEEE oraz GovTech Polska

Wśród najlepszych Prac Dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nagrodzono pracę w kategorii Elektronika pt.„Czterokanałowy radar FMCW dla pasma C” autorstwa inż. Jakuba Julczyka zrealizowaną pod opieką dr inż. Damiana Gromka. Wśród prac wyróżnionych w kategorii Elektronika wyróżniono Dowiedz się więcej…

Nominacja profesorska

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr. hab. inż. Mateuszowi Malanowskiemu tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Serdecznie gratulujemy!