Nasi zdolni dyplomanci laureatami Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem PS IEEE oraz GovTech Polska

Wśród najlepszych Prac Dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych nagrodzono pracę w kategorii Elektronika pt.„Czterokanałowy radar FMCW dla pasma C” autorstwa inż. Jakuba Julczyka zrealizowaną pod opieką dr inż. Damiana Gromka. Wśród prac wyróżnionych w kategorii Elektronika wyróżniono pracę pt. „Algorytmy tworzenia zobrazowań radarowych w trybie odwrotnej syntetycznej apertury ISAR” autorstwa inż. Jakuba Sobolewskiego zrealizowaną pod opieką  dr hab. […]

Czytaj dalej

Prestiżowa nagroda NATO dla prof. Krzysztofa Kulpy

Prof. Krzysztof Kulpa został wyróżniony prestiżową nagrodą NATO, SET Panel Excellence Award za kierowanie serią wykładów NATO dotyczących technologii radarów pasywnych jako Lecture Series Director. Wykłady prowadzone były w latach 2017-2019 przez międzynarodowa grupę specjalistów i prowadzone w wielu ośrodkach naukowych i wdrożeniowych w krajach NATO: USA (Dayton, Lawrence, Philadelphia), Włochy (Pisa), Poland (Warsaw), Wielka Brytania (London), Norwegia (Kjeller), Grecja […]

Czytaj dalej

Nagroda w ogólnopolskim Konkursie Superstar 4 Science 2021 dla inż. Dawida Zakrzewskiego

Praca dyplomowa inżynierska pt. „”Wytwarzanie i badanie właściwości spektralnych i czujnikowych siatek Bragga w światłowodach specjalnych” autorstwa inż. Dawida Zakrzewskiego zrealizowana w naszym instytucie pod kierunkiem dr hab. inż. Tomasza Osucha, prof. uczelni, zwyciężyła w ogólnopolskim Konkursie Superstar 4 Science 2021 pod patronatem IEEE i GovTech Polska w kategorii najbardziej naukowa praca. Doceniono najwyższy poziom i wyjątkowe wyniki niniejszej pracy […]

Czytaj dalej

Nagroda wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS dla mgr inż. Karola Abratkiewicza

Pracownik naszego Instytutu mgr inż. Karol Abratkiewicz otrzymał nagrodę wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS w kategorii Remote Sensors and Radar Sensors. Nagroda jest przyznawana dla doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich z całego świata, którzy w roku 2022 planują udział w konferencji naukowej. Ocenie podlegał dorobek naukowy kandydatów oraz ich doświadczenie zawodowe i naukowe. Sensors_award […]

Czytaj dalej

Ordery i odznaczenia przyznane w 2021 r. pracownikom ISE

Srebrny Krzyż Zasługi prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki Brązowy Krzyż Zasługi dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni, dr hab. inż. Piotr Wieczorek, prof. uczelni, dr inż. Krzysztof Gołofit Medal Srebrny za Długoletnią Służbę dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. uczelni, dr inż. Jerzy Jędrachowicz, mgr inż. Maciej Radtke   Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej

Wspomnienia o Profesorze Jerzym Baranowskim – c.d.

Miałam zaszczyt i przyjemność współpracować z Profesorem od 1-szego dnia  mojej pracy w Politechnice, gdy wówczas  jak magnes przyciągnął do siebie dużą grupę wspaniałych ludzi,  by stworzyć Zakład  na Wydziale Elektroniki.  I tak już do końca, mimo innego zakresu obowiązków, towarzyszyłam Mu, starając się być pomocną,  opiekując się m.in. Zakładem,.. SZEF,  SZEFIE! – tak wszyscy o Nim, i do Niego […]

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 8