Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 października 2022 roku w wieku 67 lat zmarła nasza Koleżanka dr inż. Magdalena Szeżyńska, wieloletni pracownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych Instytutu Systemów Elektronicznych PW.

Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 1978 r. W roku 1989 uzyskała stopień doktora nauk technicznych za rozprawę „Podstawy teoretyczne, realizacja i wybrane zastosowania procesorów systemu zapisu resztowego”

W czasie swojej wieloletniej pracy była promotorem licznych prac magisterskich i inżynierskich.

Była uznanym autorytetem i wybitnym specjalistą w dziedzinie kryptografii, ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej oraz komputerowego wspomagania technik kryminalistycznych.

Od lat specjalizowała się w zadaniach typu „mission impossible” biorąc udział w złożonych projektach integrujących infrastrukturę informatyczną i organizacyjną w kluczowych działach gospodarki i w administracji.

Była certyfikowanym audytorem systemów informatycznych (CISA), od 2005 roku członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA.

Pożegnanie odbędzie się w dniu 7 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy ul. Bernardyńskiej 27, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na Cmentarz Czerniakowski.

Najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia. Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Kategorie: Aktualności