Doktoranci

Nazwisko i imięOpiekun naukowy/PromotorPokójTelefonE-mailKonsultacjeZakład
Abratkiewicz Karoldr hab. inż. Piotr Samczyński
Bruliński Konradprof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
Buś Szymondr hab. inż. Konrad Jędrzejewski4485883
Byszuk Adriandr hab. inż. Krzysztof Poźniak3297729
Danielewski Krzysztofdr hab. inż. Jerzy Weremczuk237/238
Drozdowicz Jędrzejdr hab. inż. Piotr Samczyński2117736Wtorki:
13:00 - 14:00
Dzikowski Bartoszdr hab. inż. Jerzy Weremczuk237/2387236Środy:
12:00 - 13:00
Dzwonkowski Pawełdr hab. inż. Piotr Samczyński602C5007
Gąska Michałdr hab. inż. Krzysztof Poźniak3297729
Gąsowski Bartoszdr hab. inż. Adam Abramowicz250
Gołaszewski Arkadiuszdr hab. inż. Adam Abramowicz7669
Grabowski Adamdr hab. inż. Piotr Samczyński4477478
Grzegrzółka Maciejdr hab. inż. Adam Abramowicz250, CS2047669
Gumiński Marekdr hab. inż. Krzysztof Poźniak
Hackiewicz Krzysztofdr hab. inż. Jerzy Weremczuk237/2387236
Hanasz Stanisławdr hab. inż. Adam Abramowicz
Husejko Michałprof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk
Kaczmarska Katarzyna
Kalisiak Michałdr hab. inż. Wojciech Wiatr255Czwartki:
15:00 - 17:00
Klincewicz Karoldr hab. inż. Piotr Samczyński2117736
Kłosiński Grzegorzdr hab. inż. Tomasz Adamski
Kola Bartłomiejdr hab. inż. Adam Abramowicz
Kolasiński Piotrdr hab. inż. Krzysztof Poźniak
Kowalczyk Łukaszdr hab. inż. Adam Abramowicz
Krawczyk Grzegorzdr hab. inż. Mateusz MalanowskiCS5013672
Kruszewski Michałdr hab. inż. Krzysztof Poźniak
Kurowska Annadr hab. inż. Jacek Misiurewicz4477478
Linczuk Pawełdr hab. inż. Krzysztof Poźniak
Łukasik Konstantydr hab. inż. Wojciech Wiatr
Naguszewski Adamdr hab. inż. Jerzy Weremczuk237/238
Pachwicewicz Marekdr hab. inż. Jerzy Weremczuk237/2387236
Plucińska Renatadr hab. inż. Konrad JędrzejewskiCzwartki:
15:15 - 16:00
Radecki Krzysztofdr hab. inż. Piotr Samczyński2117736Poniedziałki:
13:00 - 14:00
Roszkowski Pawełdr hab. inż. Mateusz Malanowski602C5007
Selegrat Monikadr hab. inż. Krzysztof Poźniak
Sokół Mariuszdr hab. inż. Jacek Misiurewicz
Szatkowski Jarosławdr hab. inż. Wojciech Wiatr
Urbański Maciejdr hab. inż. Adam Abramowicz
Wielgo Maciejdr hab. inż. Jacek Misiurewicz2673656
Żywek Marcindr hab. inż. Mateusz Malanowski267,
CS501
3656,
3672
Wtorki:
10:00 - 11:00