W dniu 24 czerwca 2024 r. Dominik Sikora obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Precise Phase Drift Stabilization in RF Phase Reference Distribution Systems of Particle Accelerators”, promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Czuba.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności