LPImię i nazwisko kierownika pracy dyplomowejTemat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Konrad JędrzejewskiSystem analizy sygnałów EEG rejestrowanych za pomocą opaski do rejestracji sygnałów EEG Muse InteraXon 2Zaprojektowanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.EEG Muse InteraXon 2, smartfon
2Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania algorytmów wykrywania nieprawidłowości pracy serca (m.in. migotania przedsionków) z wykorzystaniem technik uczenia maszynowegoImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania i przeprowadzenie badań efektywności zastosowania róznych algorytmów uczenia maszynowego pozwalających na wykrywanie i klasyfikację nieprawidłowości pracy serca na podstawie analizy sygnału EKG.Matlab/Python, Język C, mobilny rejestrator sygnału EKG SiliconBeat firmy MEDEA
3Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150Budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon
4Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299Zaprojektowanie wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
5Konrad JędrzejewskiSystem do bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299Zaprojektowanie wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon
6Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) oparty o układ nRF52480 z Bluetooth 5Budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu nRF52480. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon
7Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o rozwiązania ArduinoBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o płytki ewaluacyjne Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon
8Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowymBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem STM, czujniki, elektrody
9Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry PiBudowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry Pi.Raspberry Pi, czujniki, elektrody
10Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznychImplementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych (np. EKG, EEG, EMG, PPG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów.MATLAB, Python, język R, język C
11Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem pomiaru pojemnościProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze pojemności próbki gleby na dwóch częstotliwościach. Do pomiaru pojemności wykorzystane zostaną scalone układy analizy impedancji AD8302/AD5941 firmy Analog Devices Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
12Arkadiusz LewandowskiCzujnik wilgotności gleby dla sieci IoT z wykorzystaniem radaru UWBProjekt i wykonanie czujnika wilgotności gleby dla sieci IoT opierającego się na pomiarze czasu propagacji impulsu z wykorzystaniem scalonego radaru DWM1000 firmy Decawave. Czujnik będzie zasilany bateryjnie, komunikacja z siecią będzie odbywała się za pośrednictwem protokołu LORA lub NB-LTE. Zarządzanie czujnikiem poprzez mikrokontroler STM/Microchip. Odczyty danych z czujnika będą gromadzone i wizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania chmurowego (AWS/Azure/Google Cloud).Programy do symulacji i projektowania układów elektronicznych (ADS/Microwave Office), języki C++/Python/Matlab, komputer klasy PC
13Marek RupniewskiAnemometr ultradźwiękowyZaprojektowanie i wykonanie przyrządu do pomiaru prędkości wiatru. Metoda pomiaru będzie oparta o analizę czasu przelotu fali ultradźwiękowej w dwóch przeciwnych kierunkach. W miarę możliwości praca będzie wykonana w oparciu o gotowe komponenty i zestawy uruchomieniowe.
14Piotr SamczyńskiPomiar parametrów życiowych i zachowań człowieka w opraciu o analize uDopplerowską z wykorzystaniem sygnatur radarowychW ramach pracy opracowane zostaną algorytmy przetwarzania sygnałów pozwalające na pomiar parametrów życiowych człowieka - np oddechu oraz zachowań człowieka, takich jak np. chód człowieka, bieg, upadek, itp. z wykorzystaniem metod przetwarzania sygnałów w oparciu o analize map radarowych uDopplera obiketu.Wykorzystywane narzędzia: Matlab, C/C++, komputer klasy PC, radar FMCW
15Krzysztof KulpaPrzetwarzanie sygnałów na platformach FPGA RF-SOCOprogramowanie platformy FPGA RF-SOC: akwizycja danych,Implementacja analizy widmowej w oparciu o biblioteki FFT, komunikacji z komputerem nadrzędnym.Narzędzia do programowania FPGA firmy XILINX, system uruchomieniowy RF-SOC
16Wojciech ZabołotnySystem wspomagający dla osoby starszej, powiadamiający opiekunów o zasłabnięciuŻyjemy w starzejącym się społeczeństwie, w którym starsze osoby nie chcą rezygnować z samodzielnego życia.Z drugiej strony, odpowiednio wczesne powiadomienie rodziny, lub opiekunów o zasłabnięciu, może decydować o odpowiednio szybkim udzieleniu pomocy medycznej. opracowanie systemu, któryprzy możliwie małym utrudnieniu normalnego funkcjonowania wspomaganej osoby wykrywałby potencjalnie
niebezpieczne sytuacje i generował stosowne powiadomienie.
Komputer PC, płytki prototypowe z mikrokontrolerami, wybrane czujniki I moduły komunikacyjne, kompilatory skrośne, oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych