LPImię i nazwisko
kierownika pracy
dyplomowej
Temat pracyZakres pracyNarzędzia do wykonania pracy
1Konrad JędrzejewskiProsty system EEG-neurofeedback do monitorowania zmian w sygnale elektroencefalograficznym (EEG) pod wpływem różnych bodźców, (reklam, filmów, itp.).Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu monitorowania sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
2Konrad JędrzejewskiMultimodlany system do bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) wykorzystujący układ ADS1299.Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
3Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i elektromiograficznych (EMG) wykorzystujący układ ADS1299.Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektroencefalograficznych (EEG) i elektromiograficznych (EMG)w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu ADS1299. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu ADS1299 firmy Analog Devices umożlwiająca podłączenie do 8 elektrod, elektrody, smartfon.
4Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) wykorzystujący układ MAX86150.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu MAX86150. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu MAX86150 firmy Maxim, elektrody, smartfon.
5Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) oparty o układ nRF52480 z Bluetooth 5.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) w oparciu o płytkę ewaluacyjną układu nRF52480. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestaw (płytka) ewaluacyjny układu nRF52480 firmy Nordic Semiconductors, elektrody, smartfon.
6Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o rozwiązania Arduino,Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów elektrokardiograficznych (EKG) i pletyzmograficznych (PPG) oparty o płytki ewaluacyjne Arduino. Praca obejmuje również stworzenie prostej aplikacji graficznej na smartfon do sterowania systemem oraz prezentacji sygnałów i ich charakterystyk.Zestawy ewaluacyjne Arduino i czujniki, elektrody, smartfon.
7Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem STM, czujniki, elektrody.
8Konrad JędrzejewskiSystem bezprzewodowej akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący platformę Raspberry Pi.Celem pracy jest budowa i oprogramowanie systemu akwizycji sygnałów biomedycznych wykorzystujący płytkę ewaluacyjną mikrokontrolera STM z ekranem dotykowym.Raspberry Pi, czujniki, elektrody.
9Konrad JędrzejewskiImplementacja i badania symulacyjne algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych.Celem pracy jest implementacja w środowisku MATLAB, Python lub innym języku programowania algorytmów uczenia maszynowego w analizie sygnałów biomedycznych (np. EKG, EEG, EMG, PPG) oraz przeprowadzenie badań porównujących efektywność tych algorytmów. MATLAB, Python, język R, język C.
10Jerzy WeremczukUkład do zasilania węzłów IoT energią wolnodostępną (energy harvesting)Budowa modułu zasilacza / regulatora dostosowanego do współpracy z rożnymi niekonwencjonalnymi źródłami zasilania węzłów sieci czujników ( ogniwo fotowoltaiczne, generatory oparte o układy drgające, generatory piezostrykcyjne, ... )układy analogowe, przetwornice, regulatory ładowania akumulatora
11Jerzy WeremczukCzujnik wilgotności wykonany na podłożu papierowymProjekt i budowa czujnika, budowa układu do pomiaru impedancji, pomiary weryfikacyjneLabView
12Jerzy WeremczukJednostka do nawigacji inercyjnej (IMU)Projekt i budowa IMU na bazie komercyjnie dostępnych modułów. Kalibracja na stanowisku wzorcowym.
13Krzysztof KulpaPrzetwarzanie sygnałów na platformach FPGA RF-SOCOprogramowanie platformy FPGA RF-SOC: akwizycja danych, implementacja analizy widmowej w oparciu o biblioteki FFT, komunikacji z komputerem nadrzędnymNarzędzia do programowania FPGA firmy XILINX, system uruchomieniowy RF-SOC
14Wojciech ZabołotnySystem wspomagający dla osoby starszej, powiadamiający opiekunów o zasłabnięciu.Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, w którym starsze osoby nie chcą rezygnować z samodzielnego życia.Z drugiej strony, odpowiednio wczesne powiadomienie rodziny, lub opiekunów o zasłabnięciu, może decydować o odpowiednio szybkim udzieleniu pomocy medycznej. Celem pracy jest opracowanie systemu, któryprzy możliwie małym utrudnieniu normalnego funkcjonowania wspomaganej osoby wykrywałby potencjalnie
niebezpieczne sytuacje i generował stosowne powiadomienie.
Komputer PC, płytki prototypowe z mikrokontrolerami, wybrane czujniki I moduły komunikacyjne, kompilatory skrośne, oprogramowanie do projektowania płytek drukowanych.