HabilitantTytuł rozprawyData
dr inż. Alicja AnuszkiewiczMetody kształtowania właściwości światłowodów i komponentów optycznych2022-05-24
dr inż. Arkadiusz LewandowskiRozwój i nowe zastosowania techniki wektorowej analizy obwodów wielkiej częstotliwości2020-06-30
dr inż. Krzysztof CzubaCykl powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany „Systemy synchronizacji i sterowania dla liniowych akceleratorów cząstek elementarnych”2020-03-03
dr inż. Wojciech ZabołotnyCykl publikacji: Rozwój systemów sterowania i akwizycji danych dla eksperymetów fizyki plazmy i fizyki wysokich energii z wykorzystaniem układów programowalnych i systemów wbudowanych2019-09-24
dr inż. Piotr Z. WieczorekWykorzystanie zjawisk niestałościowych w generacji liczb losowych - cykl powiązanych prac: 9 publikacji i 6 patentów krajowych2018-11-27
dr inż. Tomasz OsuchCykl publikacji Habilitanta pt. "Wybrane metody modyfikacji właściwości spektralnych światłowodowych siatek Bragga nanoszonych metodą maski fazowej i ich zastosowania"2017-02-28
dr inż. Wojciech WiatrRozwój techniki szumowego charakteryzowania obwodów eanniversarylektrycznych w zakresie wielkich częstotliwości2015-07-14
dr inż. Robert NowakCykl publikacji Habilitanta pt. ,,Analiza danych genetycznych"2015-06-23
dr inż. Konrad JędrzejewskiCykl publikacji Habilitanta pt. "Metody optymalizacji iteracyjnych przetworników analogowo-cyfrowych z wykorzystaniem nowych adaptacyjnych algorytmów konwersji"2014-09-23
dr inż. Piotr SamczyńskiPassive radars using non-cooperative ground- and satellite-based pulse radars as illuminators2013-12-10
dr inż. Kazimierz JędrzejewskiCykl publikacji Habilitanta pt. "Studia nad kształtowaniem parametrów włókien optycznych"2013-12-05
dr inż. Jacek MisiurewiczSparsity-based methods for processing of radar signals2013-12-03
dr inż. Stanisław JankowskiOptymalizacja statystycznych systemów uczących się2013-10-08
dr inż. Mateusz MalanowskiSignal processing algoorithms and target localisation methods for continuous-wave passive bistatic radar2013-03-19
dr inż. Jerzy WeremczukCykl publikacji Habilitanta pt. "Mikrosystemy i mikroczujniki do pomiaru wilgotności gazów"2012-09-25
dr inż. Krzysztof PoźniakMetody diagnostyczne systemów tridaq implementowanych w układach FPGA dla eksperymentów fizyki wysokich energii2012-03-20
dr inż. Tomasz StareckiWybrane aspekty optymalizacji przyrządów fotoakustycznych2009-12-08
dr inż. Grzegorz PankaninPrzepływomierz wirowy-analiza zjawiska generacji wirów. Współczesne metody badań i wizualizacji ścieżki wirowej von Karmana2009-10-20
dr inż. Krzysztof KulpaZastosowanie metod CLEAN do detekcji słabych ech radiolokacyjnych na tle silnych zakłóceń biernych2009-03-17
dr inż. Adam AbramowiczFiltry mikrofalowe w systemach radiokomunikacyjnych2008-12-09
dr inż. Marek NałęczZastosowanie H-rozkładów i rozkładów macierzowo-wykładniczych do modelowania zakłóceń radiolokacyjnych2007-12-11
dr inż. Anatolij PłatonowAnalityczne metody projektowania analogowo-cyfrowych adaptacyjnych systemów estymacji2007-05-15
dr inż. Jarosław ArabasMetoda ewolucyjna jako narzędzie przeszukiwania przestrzeni Banacha.2006-11-21
dr inż. Antoni GrzankaRynomanometria i rynometria akustyczna - obiektywizacja oceny przestrzeni wewnątrzczaszkowych.2003-09-29
dr inż. Leszek OpalskiMetody i algorytmy optymalizacji jakości układów elektronicznych.2003-06-23
dr inż. Ryszard RomaniukStudia nad światłowodami kształtowanymi.2002-12-10
dr inż. Bohdan ButkiewiczMetody wnioskowania przybliżonego. Właściwości i zastosowanie.2002-10-29
dr inż. Konrad HejnWybrane zagadnienia metrologii współczesnych przetworników analogowo-cyfrowych1999-10-19
dr inż. Jerzy SzabatinOdporne i silnie zgodne metody i algorytmy identyfikacji sygnałów1999-05-11
dr inż. Marek CzosnykaAnaliza dynamicznych procesów wewnątrzczaszkowej kompensacji objetościowej1997-05-20
dr inż. Jan OgrodzkiJednolite ujęcie metod klasycznych komputerowej symulacji sieci elektrycznych1995-10-17
dr inż. Tomasz AdamskiLosowe zjawiska typu niestałości chwilowej w układach i systemach elektronicznych1994-12-13
dr inż. Andrzej WojtkiewiczCyfrowe metody tłumienia zakłóceń pasywnych w radarach pracujących z nierównomiernym sondowaniem przestrzeni1992-03-10
dr inż. Aleksander UrbaśMetoda wrażliwościowa analizy i korekcji wpływu nieidealnych elementów aktywnych na właściwości częstotliwościowe filtrów1990-05-05
dr inż. Jacek WojciechowskiAnaliza wrażliwościowa analogowych układów elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia Tellegena1989-06-13
dr inż. Jerzy BaranowskiSekcyjne modele ładunkowe diod i tranzystorów bipolarnych1985-12-03
dr inż. Adam MajewskiJednomodowe światłowody włókniste o małej dyspersji1985-11-05
dr inż. Jan MulawkaZagadnienia syntezy układów analogowych z przełączanymi pojemnościami1985-05-07
dr inż. Ryszard JachowiczElektryczne metody pomiaru wilgotności1981-11-03
dr inż. Maciej StyblińskiMetody analizy i optymalizacji statystycznej układów elektronicznych1981-09-22
dr inż. Jerzy HelsztyńskiOptymalizacja elektrooptycznych modulatorów światła1981-06-16
dr inż. Janusz DobrowolskiKomputerowe metody projektowania obwodów mikrofalowych1979-04-10
dr inż. Andrzej FilipkowskiAnaliza i projektowanie scalonych hybrydowych wzmacniaczy tranzystorowych w.cz. z uwzględnieniem wrażliwości na zmiany i rozrzuty parametrów1972-11-07
dr inż. Dymowski StanisławO teorii syntezy liniowych pasywnych czwórników RC w strukturach kanonicznych1972-03-07
dr inż. Stanisław BellertWybrane zagadnienia analizy i syntezy układów liniowych1961-06-20