Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Tomasz Starecki, prof. PW
pok. 217, 268; tel. 22-825-37-09, 22-234-77-44, 22-234-36-57
e-mail:
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych

dr inż. Krzysztof Czuba
pok. 217, 256; tel. 22-234-51-10, 22-234-50-06
e-mail:
Z-ca Dyrektora Instytutu ds. Nauczania

dr inż. Piotr Z. Wieczorek
pok. 221, 259; tel. 22-234-77-30; 22-234-73-36
e-mail: