W dniu 24 maja 2022 r. Rada Naukowa Dyscypliny podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Alicji Anuszkiewicz stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie: Aktualności