W dniu 27 listopada 2023 r. Maciej Grzegrzółka obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Hardware Simulator Based on a Behavioral Model of a Superconducting Accelerating Module used in the European Spallation Source” , promotorem był dr hab. inż. Krzysztof Czuba.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności