W dniu 13 listopada Jędrzej Drozdowicz obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Single Channel 3D Synthetic Aperture Radar with Platform Trajectory Tuning” („Jednokanałowy radar 3D z syntetyczną aperturą z dostrajaniem trajektorii platformy”), promotorem był dr hab. inż. Piotr Samczyński.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności