Rezultaty prac naukowych Zespołu Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych z naszego Instytutu osiągnięte we współpracy z Wydziałem Fizyki PW oraz Wydziałem Chemii UW zostały opublikowane w artykule pt. „Self-Organized, One-Dimensional Periodic Structures in a Gold Nanoparticle-Doped Nematic Liquid Crystal Composite” w prestiżowym czasopiśmie ACS Nano o współczynniku Impact Factor: 13,903.

Współautorami publikacji jest nasz pracownik dr hab. inż. Tomasz Osuch oraz były pracownik ISE dr inż. Konrad Markowski.

W opublikowanym artykule autorzy po raz pierwszy przedstawiają samoorganizującą się jednowymiarową strukturę fotoniczną opartą na zawiesinie nanocząstek złota w nematycznym ciekłym krysztale. W strukturze tej okres samoczynnie formującej się periodyczności poprzez proces separacji faz zachodzący w ograniczonej przestrzeni jest silnie związany z wielkością tejże przestrzeni. Zaprezentowane odkrycie może w przyszłości zostać wykorzystane do realizacji innowacyjnych periodycznych podzespołów fotonicznych.

 

Link do publikacji:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b03302

 

 

Kategorie: Aktualności