Zgodnie z zapowiedzią 15 lutego w Politechnice Warszawskiej rozpoczyna się proces indywidualnej rejestracji w portalu pracowniczym SAP oraz systemie USOS na szczepienia COVID-19, który potrwa do 18 lutego. Zgłoszenia będą przekazane zbiorczo do systemu POL-on przez uczelnianego koordynatora.

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r., realizujące proces kształcenia w naszej Uczelni tj. nauczyciele akademiccy, doktoranci i inne osoby prowadzące zajęcia. Na tym etapie nie będą szczepieni pozostali pracownicy Uczelni. Nauczyciele akademiccy będą proszeni o złożenie deklaracji dotyczącej udziału w szczepieniu za pośrednictwem formularza w portalu pracowniczym SAP, pozostała grupa pracowników w systemie USOS.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Prosimy o uważne wypełnianie rubryk, w szczególności pola z numerem telefonu kontaktowego, który będzie wykorzystywany w celu umówienia terminu wizyty w placówce służby zdrowia.

Uwaga! Wybór punktu szczepień będzie możliwy na podstawie listy udostępnionych przez Rektora placówek (Warszawa, Płock) przez osobę dokonującą rejestracji, tj. indywidualnie przez nauczyciela akademickiego.

Nauczyciele akademiccy pracujący w więcej niż jednej uczelni mogą złożyć deklarację dotyczącą szczepienia tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Rejestrację poprzedzi mailing do użytkowników informujący o możliwości dokonania rejestracji w portalu pracowniczym SAP lub w systemie USOS.

Proces rejestracji uwzględniać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aktualizacja 16/02/2021

Uwaga! W portalu pracowniczym SAP i w systemie USOS są już dostępne formularze rejestracji na szczepienia.

 

Kategorie: Aktualności