W dniu 15 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba na wniosek Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr.hab. inż. Michała Malinowskiego do pełnienia funkcji Prodziekanów w kadencji 2020-2024 powołał:

  • prof. dr. hab. inż. Tomasza Stareckiego, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauki,
  • dr. hab. inż. Krzysztofa Perlickiego, profesora uczelni, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Ogólnych,
  • dr. inż. Piotra Firka, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauczania,
  • dr. inż. Krzysztofa Madziara, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Studenckich.

Serdecznie gratulujemy!

Kategorie: Aktualności