Nagroda za najlepszy artykuł konferencyjny Best Paper Award dla dr hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego

W zeszłym tygodniu na czołowej konferencji radarowej IEEE International Radar Conference 2023, która miała miejsce w Sydney w Australii, dr hab. inż. Konrad Jędrzejewski odebrał 1-szą nagrodę za najlepszy artykuł konferencyjny Best Paper Award. Współautorami artykułu byli prof. Mateusz Malanowski i prof. Krzysztof Kulpa. Serdeczne gratulacje!

Nagrody Rektora

Podczas uroczystej wydziałowej inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 zostały wręczone Nagrody JM Rektora PW za osiągnięcia w latach 2021-2022. W gronie laureatów znaleźli się pracownicy ISE. Nagrody otrzymali: Nagroda indywidualna za Złotą Kredę dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni Nagroda indywidualna II stopnia za działalność dydaktyczną prof. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak Nagroda indywidualna II stopnia za działalność naukową dr hab. inż. Alicja Anuszkiewicz Nagroda indywidualna III stopnia za działalność naukową dr inż. Karol Abratkiewicz Czytaj dalej…

Wyróżnienie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dla Politechniki Warszawskiej

Podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach Pracownia Technik Radiolokacyjnych ISE PW kierowana przez prof. Krzysztofa Kulpę otrzymała wyróżnienie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w kategorii „Rozpoznanie” za WIDEBAND RECORDER system zbierania i rozpoznania sygnałów radiowych i radarowych. Serdeczne gratulacje!  

Nagroda za najlepszy artykuł dla prof. Mateusza Malanowskiego

Prof. Mateusz Malanowski otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł na konferencji NATO SET-298 „Electronic Attack and Protection form Moden Active/Passive Netted Radars”, które odbyła się w Legionowie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2023. Nagroda została przyznana za artykuł „DRFM-based Jamming of Passive Radar Using OFDM Waveforms”. Spotkanie SET-298 zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z wojska, przemysłu i nauki z krajów NATO i współpracujących. Tematyka spotkania dotyczyła zakłócania i przeciwdziałania zakłóceniom radarów aktywnych i pasywnych. Serdeczne gratulacje!

mgr inż. Radosław Maksymiuk z nagrodą Young Scientist Award

Nasz doktorant mgr inż. Radosław Maksymiuk otrzymał pierwszą nagrodę „”Young Scientist Award” podczas konferencji IRS-2023, która miała miejsce w Berlinie. International Radar Symposium to konferencja naukowa, której pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku w Niemczech. Celem sympozjum jest stworzenie przestrzeni wymiany informacji i dyskusji dla profesjonalistów akademickich, jak i przemysłowych w dziedzinie radarów z całego świata. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 24-26 maja w Berlinie, zgromadziła 180 specjalistów z całego świata, odbyło się Czytaj dalej…

Nagroda POLSECURE dla projektu MPDiT

Realizowany pod kierownictwem prof. Krzysztofa Poźniaka projekt  na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa został nagrodzony podczas  II Międzynarodowych Targów POLSECURE w Kielcach. Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformacyjnej (MPDiT) to pojazd zapewniający niezbędną łączność służbom w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, takich jak: ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, a także imprezy masowe. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zrealizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska (Lider), Vortex Sp. z o. o., Wyższa Szkoła Policji Czytaj dalej…