Prof. Mateusz Malanowski otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł na konferencji NATO SET-298 „Electronic Attack and Protection form Moden Active/Passive Netted Radars”, które odbyła się w Legionowie w dniach 31 maja – 1 czerwca 2023. Nagroda została przyznana za artykuł „DRFM-based Jamming of Passive Radar Using OFDM Waveforms”. Spotkanie SET-298 zgromadziło kilkudziesięciu uczestników z wojska, przemysłu i nauki z krajów NATO i współpracujących. Tematyka spotkania dotyczyła zakłócania i przeciwdziałania zakłóceniom radarów aktywnych i pasywnych.

Serdeczne gratulacje!

Kategorie: Aktualności