Realizowany pod kierownictwem prof. Krzysztofa Poźniaka projekt  na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa został nagrodzony podczas  II Międzynarodowych Targów POLSECURE w Kielcach.

Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformacyjnej (MPDiT) to pojazd zapewniający niezbędną łączność służbom w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, takich jak: ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe, a także imprezy masowe.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został zrealizowany przez konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Warszawska (Lider),
  • Vortex Sp. z o. o.,
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
  • Longevity Izabela Grabowska.

Serdeczne gratulacje!

Kategorie: Aktualności