W dniu 24 września 2019 r. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych podjęła uchwałę o nadaniu dr. inż. Wojciechowi Zabołotnemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Serdecznie gratulujemy

Kategorie: Aktualności