Karol Abratkiewicz obronił pracę doktorską

W dniu 21 października 2022 roku Karol Abratkiewicz obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Metody analizy i syntezy sygnałów radarowych z wykorzystaniem estymatorów przyspieszenia fazy chwilowej w dziedzinie czas-częstotliwość. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy