Ukazał się komunikat Rektora na temat kształcenia i pracy w najbliższym semestrze. Przewidujemy, że kształcenie (we wszystkich formach) będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, co oznacza zdalne zajęcia dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych oraz stacjonarne zajęcia w pozostałych przypadkach. Równocześnie wszyscy pracownicy powracają do standardowego trybu pracy (tryb zdalny jest możliwy w szczególnych, indywidualnych przypadkach). Informacje dotyczące nowego roku akademickiego są zawarte w komunikacie Rektora https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Komunikaty-Rektora/2021/Komunikat-nr-2-2021-Rektora-PW-z-dnia-7-09-2021

 

Kategorie: Aktualności