Dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. uczelni – laureatem Złotej Kredy

Studenci wybrali najlepszego dydaktyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w kategorii „najlepszy wykładowca” przyznając w 2022 r. Złotą Kredę dr hab. inż. Markowi Nałęczowi, prof. uczelni.

Serdecznie gratulujemy!