Dr inż. Damian Gromek uzyskał nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii: Naukowiec Przyszłości za realizację projektu badawczego pn. „Lotniczy pasywny radar z syntetyczną aperturą działający w czasie rzeczywistym wykorzystujący zewnętrzne oświetlenie z naziemnych stacji telewizji cyfrowej DVB-T2” oraz pozytywne podejście upowszechnienia dotychczasowych wyników badań wśród społeczeństwa.

Naukowiec przyszłości – List Nominacyjny dr inż. Damian Gromek (2)

Nagroda trafia w ręce Naukowców, którzy swoje badania prowadzą z myślą o ich praktycznym zastosowaniu na rynku lub też w kolejnych rozwojowych projektach. Drugą grupą wyróżnionych są osoby, które wspierają rozwój badań – dziekani wydziałów, rektorzy uczelni, dyrektorzy instytutów. Laureaci przy pomocy mediów i w ramach wydarzeń gospodarczych upowszechniają i promują swoje przedsięwzięcia od początkowego etapu, aż po ewentualne wdrożenie na rynek – pokazując wagę korzyści wynikającą z prowadzonych badań dla przyszłości gospodarki i społeczeństwa.

Wszystkie niezbędne informacje o Nagrodzie – jej idei, misji i celach – a także regulamin – znajdują się na stronie Nagrody http://www.naukowiecprzyszlosci.pl

Serdeczne gratulacje!

Kategorie: Aktualności