GODZ.PONIEDZIAŁEKWTOREKŚRODACZWARTEKPIĄTEK
8.00
9:00Rezerwacja po obronach
doktoratów i habilitacjach
9:00-14:00
ZMiSP
dr hab. inż. J.Weremczuk

10:00
11:00
12:00ZTOiS

dr hab. inż. M.Nałęcz
ZUiAM

dr hab. inż. A.Abramowicz
13:00
14:00PLATFORMA EFWE

dr hab. inż. K.Poźniak
JĘZYK ANGIELSKI
DLA DYDAKTYKÓW
przegląd sprzętu
15:00
16:00KOŁO NAUKOWE
dr inż. Ł.Maślikowski
SDM2.V

dr hab. inż. J.Misiurewicz
17:00

Potrzebę rezerwacji należy zgłosić e-mailem lub telefonicznie.
Należy podać datę, godzinę, cel rezerwacji (np. seminarium, nazwę projektu, nazwę przedmiotu, itp.)
oraz imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail osoby odpowiedzialnej za planowane spotkanie.

E-mail zwrotny będzie zawierać:
· potwierdzenie dokonania rezerwacji;
· informacje o miejscu i zasadach pobierania kluczy do sali.

Jeżeli termin dodatkowej rezerwacji pokrywa się z terminem rezerwacji stałej to
osoba zgłaszająca chęć skorzystania z sali  uzgadnia to z osobą, która ma stałą rezerwację.