Formularz wypełniony jest danymi PRZYKŁADOWYMI.  Nazwę tworzymy według wzoru:
  URZĄDZENIE-POMIESZCZENIE-UŻYTKOWNIK
  Dla URZĄDZEŃ:
  a) komp. stac. - PC
  b) laptopów - LAP
  c) drukarek - PRN
  POMIESZCZENIE - numer pokoju/laboratorium zgodny z polem wyżej.
  UŻYTKOWNIK - inicjały użytkownika urządzenia.