W dniach 18 – 19 maja 2023 r. odbędzie się w Gliwicach XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Problems and Progress in Metrology” (PPM’23) . Organizatorem Konferencji jest Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej.

Konferencja PPM od wielu lat pełni istotną rolę w integracji środowiska metrologicznego: praktyków z przemysłu i laboratoriów akredytowanych, służby miar oraz uczelni wyższych. Konferencja koncentruje się na zagadnieniach wspólnych dla wszystkich rodzajów pomiarów. Głównym celem Konferencji jest wymiana poglądów i rozwój współpracy między środowiskiem metrologów akademickich i metrologów praktyków, zatrudnionych w krajowej służbie miar, w laboratoriach akredytowanych oraz w przemyśle.

Istotne informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Konferencji http://ppm.polsl.pl/

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w Konferencji na stronie:

https://ppm.polsl.pl/zgloszenie

Adres do korespondencji: ppm@polsl.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji PPM’23

dr inż. Michał Grzenik

Politechnika Śląska

Kategorie: Aktualności