W dniu 25.04.2024 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wskazało

prof. dr. hab. inż. Tomasza Stareckiego 

jako kandydata na Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w kadencji 2024–2028.

Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej, Wydziałowe Kolegium Elektorów wyłania kandydata na dziekana i przedstawia do powołania Rektorowi.

Kategorie: Aktualności