W kategorii „Naukowiec przyszłości” Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 nominację otrzymał Jędrzej Drozdowicz.

Nagroda od 2016 roku przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju między innymi naukowcom, firmom i organizacjom o nowatorskich pomysłach i wyróżniających się osiągnięciach. Nominowany projekt Jędrzeja Drozdowicza „Interferometryczne zobrazowania radarowe z wykorzystaniem dopasowanej trajektorii nośnika radaru”, finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w programie Etiuda i bezpośrednio związany z pracą doktorską pod tym samym tytułem, realizowaną pod kierunkiem dra hab. inż. Piotra Samczyńskiego, prof. uczelni.

Jędrzej Drozdowicz od 2015 prowadzi prace nad nowatorskimi metodami radarowego obrazowania 3D, które wykorzystują optymalizowaną trajektorię nośnika radaru, dzięki czemu możliwe będzie szybkie uzyskiwanie dokładnych trójwymiarowych zobrazowań terenu, budynków i obiektów z wykorzystaniem drona i prostego radaru.

Serdecznie gratulujemy

List nomininacyjny PNIR2020 – Mgr inż. Jędrzej Drozdowicz

Kategorie: Aktualności